Biológia érettségi

Biológia érettségi

Alapvető tudnivalók a biológia érettségiről

A biológia érettségit mind közép-, mind emelt szinten leteheted. Mindkét esetben a középiskolai biológia tananyagra épül, amely a 2024-es tavaszi érettségitől kezdve a 2020-as Nemzeti Alaptantervre épül. A biológia tudományágai közül az érettségi ismeretanyagot tartalmaz az állattan, biokémia, biotechnológia, embertan, etológia, genetika, mikrobiológia, növénytan, ökológia és sejtbiológia területéről.

Kapcsolódó weboldalak

A részletes ismeretanyagot a biológia érettségi követelményrendszer írja le. Ezen kívül a biológia érettségi a szövegértési, logikai, matematikai és elemző készségeidet is felméri. Az írásbeli érettségi feladatsorok tesztkérdésekből (megadott válaszok közül kell a helyeset kiválasztani), és szöveges választ igénylő kérdésekből állnak. A szóbeli érettségi az írásbelivel azonos ismeretanyagra épül, de a számonkérés egy több mint 20 érettségi tételt tartalmazó tételsor alapján történik. A biológia érettségi meglehetősen összetett, így nem mindegy, hogy hogyan készülsz fel rá.

A biológia az érettségin szabadon választható tantárgy. Másfelöl számos felsőoktatási intézmény előírja a közép-, vagy emelt szintű biológia érettségi letételét ahhoz, hogy bekerülhessél bizonyos képzéseikre. Például emelt szintű biológia érettségit várnak el az állatorvos, általános orvos, erdőmérnök, fogorvos és gyógyszerész egyetemi szakokra történő felvételhez. Biológia érettségire, kevés kivételtől eltekintve, bárki jelentkezhet a szokásos tavaszi és őszi vizsgaidőszakban.

A középszintű biológia érettségiről általában

A középszintű biológia érettségi ismeretanyaga szűkebb, mint az emelt szintűé, de a biológia érettségi követelményrendszere a 2024-es középszintű érettségire némileg kibővül. Elsősorban a biológiai kutatások módszertanából, orvostudományból és biotechnológiából bővült a tananyag. Az írásbeli biológia érettségi feladatsorok központilag kerülnek összeállításra, a feladatok a teljes tananyagot lefedik és természetesen nem nyilvánosak. A szóbeli érettségi tételeket az érettségit lebonyolító iskola szaktanárai állítják össze, de csak a tétel címeket hozzák nyilvánosságra. Az írásbeli és a szóbeli érettségin elért összesített eredmények alapján határozzák meg az érettségi jegyet:

100-80% jeles (5)
79-60% jó (4)
59-40% közepes (3)
39-25% elégséges (2)
24-0% elégtelen (1)

Középszintű írásbeli biológia érettségi

A feladatsor 100 pontos, és a teljes érettségi pontszámod kétharmadát adja. A kérdések nagyjából tíz feladatba vannak rendezve, és általában egy feladat egy biológia tudományág ismeretanyagára épül. Szinte mindig van egy-egy feladat az összes érettségi tudományágból az érettségi feladatsorokban. Továbbá a feladat típusai szerint szöveges, ábrás, diagramos és elemző feladatok is előfordulnak az írásbelin. A feladatsor megoldására 150 perc áll a rendelkezésedre.

Középszintű szóbeli biológia érettségi

A szóbelin maximálisan 50 pontot kaphatsz, amely a teljes érettségi pontszám egyharmadát teszi ki. A tételek egy A.) és egy B.) feladatot tartalmaznak, amelyek nem tartozhatnak egy tudományághoz. Az A.) feladat gyakorlati jellegű, amely laboratóriumi vizsgálatra vagy faj meghatározásra alapul. Az A.) feladatot kiválthatod egy előre elkészített projektmunka bemutatásával. A B) feladat az embertan vagy ökológia tudományágakból kerül ki, és elsősorban a lexikai tudásodra kíváncsiak a tételben, amelyet a tételben megadott szempontok alapján kell kifejtened. A középiskolások saját iskolájukban és helyi vizsgabizottság (az iskola biológia tanárai) előtt vizsgáznak. A középiskolába már nem járó érettségizők általában abban a középiskolában vizsgáznak, amelyen keresztül az érettségire jelentkeztek.

Az emelt szintű biológia érettségiről általában

A követelményrendszer a 2024-es érettségire kibővült, ami az emelt szintű biológia érettségi ismeretanyagát még jobban megnövelte. A középszintű érettségihez hasonlóan elsősorban kutatásmódszertani, orvostudományi és biotechnológiai ismeretek kerültek bele az új követelményrendszerbe, de ezeken felül több kisebb változás történt más tudományágakban is. Mivel az emelt szintű biológia érettségi nehézsége lényegesen meghaladja egy átlagos középiskolai biológia óra szintjét, ezért sok érettségiző biológia érettségi felkészítő tanfolyamra vagy fakultációra jár, esetleg magántanár segítségét kéri. Mind az írásbeli feladatsorok, mind a szóbeli tételek központilag vannak összeállítva, és lefedik a teljes követelményrendszert. Csak a szóbeli tétel címek nyilvánosak. Az írásbeli és a szóbeli összesített eredménye alapján számítják ki az érettségi jegyedet:

100-60% jeles (5)
59-47% jó (4)
46-33% közepes (3)
32-25% elégséges (2)
24-0% elégtelen (1)

Emelt szintű írásbeli biológia érettségi

A feladatsor az összesen 150 pontos érettséginek 100 pontját adja. Körülbelül tíz feladatból állnak a feladatsorok, amelyek mind tesztkérdéseket, mind szöveges választ igénylő kérdéseket tartalmaznak. Egy feladat általában több biológia tudományág ismeretanyagára és azok összefüggéseire kérdez rá. Tovább növeli a feladatok komplexitását, hogy a feladatok szövegértési, diagram elemzési, ábrafelismerési, matematikai és logikai készségeket szintén igényelnek. A fentieken kívül egy esszé feladat is az írásbeli része. Az emelt szintű feladatsor kitöltését 240 percen belül kell befejezned.

2024. májusi emelt szintű biológia érettségi feladatsor megoldásai

Az idei emelt szintű biológia érettségi feladotok megoldásaiba, illetve úgy általában a biológia érettségi feladatok jellegébe és a hozzájuk szükséges ismeretekbe betekintést nyerhetsz az alábbi videóban.

 

 

Emelt szintű szóbeli biológia érettségi

A szóbeli érettségin az érettségi összesen 150 pontjából maximálisan 50 szerezhetsz meg. A tételek egy A.) és egy B.) feladatból állnak, amelyek nem tartozhatnak egy tudományághoz. Az A.) feladatok elsősorban a megadott kérdések és szempontok alapján egy szűkebb témakör ismereteinek önálló kifejtését igénylik. A B.) feladatok egy szöveg, kísérletleírás, ábra, táblázat vagy grafikon elemzését tartalmazzák, amelyek a követelményrendszer dőlt betűs részeire épülnek. Mindenki egy központilag kirendelt vizsgabizottság szaktanárai előtt vizsgázik, amely a pártatlanságot hivatott biztosítani.

Ha a kémia érettségi is érdekel a biológia érettségi mellett, akkor a Budapesti Reáltanoda kezdőlapja jó kiindulópont a tájékozódáshoz. Ha aktuális vagy részletes biológia érettségi információkat szeretnél kapni, akkor csatlakozz a Budapesti Reáltanoda tanulócsoportjához a Facebook-on: