Biológia érettségi tételek

A legfontosabb tudnivalók a biológia érettségi tételekről

A szóbeli biológia érettségin tételek alapján mérik fel a tudásod. A biológia érettségi tételekről elérhető információk sokszor ellentmondásosak, így nem egyszerű átlátni őket. Szeretnénk itt segíteni neked, hogy eredményesen tudjál felkészülni a szóbeli érettségire.

A tétel szerepe az oktatásban

Először érdemes áttekintenünk, hogy mi a tétel szerepe az oktatásban. A tétel egy tantárgy ismeretanyagának egy kisebb, jól körül határolt része. A tételek alapján legtöbbször szóbeli vizsgákon mérik fel a vizsgázó felkészültségét. Az egyes tételekben foglalt ismeretanyag mérete általában akkora, amelyet kellő mélységben el lehet mondani a szóbeli vizsga időtartama alatt. A tételekből álló tételsor sokszor lefedi a tantárgy teljes ismeretanyagát. A tételek tehát tagolják a tantanyagot, és nem csak a vizsga lebonyolításához kínálnak keretet, hanem segítenek a vizsgázónak az ismeretanyag elsajátításában. Sokaknak egy-egy tételhez egyszerűbb összegyűjteni a kapcsolódó ismeretanyagot, memorizálni azt, és a tételsor összes tételt kidolgozva könnyebb rendszerezni az egész tananyagot.

A közép- és emelt szintű szóbeli biológia érettségi tételek alapelvei

A biológia érettségi tételek pontos megfogalmazását, a tételekhez kapcsolódó szövegeket, ábrákat, irányító kérdéseket és szempontokat hivatalosan nem hozzák nyilvánosságra. A tételsoroknak mind a közép-, mint az emelt szinten legalább 20 tételt kell tartalmaznia. Egy tétel A.) és B.) feladatból áll mindkét szinten. Az A.) és B.) feladatnak két különböző témakörhöz kell tartoznia. A tételek vagy a tételek alá tartozó feladatok „címeit” legkésőbb 60 nappal az érettségi vizsgák megkezdése előtt nyilvánosságra kell hozni.

Középszintű biológia érettségi tételek

A középszintű szóbeli tételsort és a hozzá tartozó értékelési útmutatót az Oktatási Hivatal által megadott szempontok alapján az érettségi vizsgát lebonyolító iskola biológia szaktanára vagy szaktanárai állítják össze. A tételsor nem fedi le a biológia érettségi követelményrendszer összes témakörét. Egy tétel A.) feladata lehet 1.) laboratóriumi vizsgálat, amely a részletes érettségi követelményekben dőlt betűvel szedett szövegében le van írva, vagy 2.) fajismerethez kapcsolódó feladat. Ez utóbbi lehet a.) egy növény meghatározása és ökológiai igényeinek jellemzése, b.) állatok vagy növények felépítésének és ökológiai jellemzőinek összehasonlítása vagy c.) egy társulás jellemzése. Az A.) feladat kiváltható előre elkészített projektmunka bemutatásával. A B) feladatnak az ember felépítése, működése és egészsége, valamint a természet- és környezetvédelem témakörökből kell kikerülnie.

Emelt szintű biológia érettségi tételek

Az emelt szintű szóbeli tételsort és értékelési útmutatót központilag állítják össze. A tételsor az érettségi követelményrendszer minden fő témakörét érinti.

Az A.) feladatok címei nyilvánosak, élérhetőek az Oktatási Hivatal „Tájékoztató az emelt szintű szóbeli vizsgához, az A) feladat tételei” dokumentumában. Nem hivatalos információk alapján az A.) feladatok tartalma lényegesen eltérhet a hivatalos A.) feladat címektől. Néhány A.) feladat több témakört is érint, például „Az emberi vér” tételnél a vérzékenység öröklődésére vonatkozó kérdés nem az embertan, hanem a genetika témaköréhez tartozik. Összességében a hivatalosan közétett A.) feladat címek inkább témaköröknek tekinthetőek. Ha érdekelnek az előző évek érettségizői által közétett valódi biológia érettségi tételek, akkor látogasd meg a Budapesti Reáltanoda Biológia és Kémia tanulócsoportját a Facebookon:

A B.) tételek egy szöveg, kísérletleírás, és az ezekhez tartozó ábra, táblázat vagy grafikon elemzését tartalmazzák. Továbbá a B.) tételek között szerepelhet akár genetikai feladat is. A B.) tétellel nemcsak a lexikai tudást mérik fel, hanem a gondolkodási, logikai és elemző készségedet is. A hivatalos biológia emelt szintű szóbeli mintatételeket tanulmányozva pontosabb képet kaphatsz, hogy nagyjából mire számíthatsz a szóbeli érettségin.

Érdemes-e kidolgozni a biológia érettségi tételeket?

A kérdésre nincs egyértelmű válasz. Ha például a középszintű biológia érettségin a tételek címei valóban jól leírják a tételek tartalmát, akkor érdemes lehet kidolgozni őket. Az emelt szintű biológia érettségin a tételek A.) feladatainak címei jól lefedik az egész tananyagot, tehát a tételek kidolgozása az érettségi követelményrendszer alapján segíthet rendszerezni és memorizálni az ismeretanyagot. Másfelől az A.) feladatok címei nem írják le pontosan az érettségin kiadott A.) feladatok tartalmát, és szükséged lesz arra is, hogy a tételek tartalma közötti összefüggéseket is lássad. Továbbá az emelt szintű érettségin mind az írásbeli feladatsor, mind a szóbeli B.) feladatai gondolkodási, logikai és elemzői készségeket igényelnek, amelyek a tételek kidolgozásával és megtanulásával nem fejleszthetőek jól. Az emelt szintű biológia érettségire felkészülni összetett feladat, de a Budapesti Reáltanoda pont ebben szeretne neked segítséget nyújtani.