Honlap

Érettségi felkészítő tanfolyamok

A Budapesti Reáltanoda biológia, matematika és kémia érettségi felkészítő tanfolyamokat kínál 2015 óta. Célkitűzésünk, hogy segítsünk a felkészülésben az érettségizőknek, akik már nem járnak középiskolába, vagy akiknek a középiskolája nem tudja biztosítani a megfelelő felkészítést. Szeretnénk neked a magas szinvonalú és kompromisszummentes oktatást biztosítani a magántanításnál lényegesen kedvezőbb áron.

1 tanéves emelt szintű biólógia érettségi felkészítő tanfolyamunk élő óráin nem csak személyesen, de online is részt vehetsz. Négyszer 45 perc tanóra van minden héten hétfőn szeptember elejétől április végéig. A tanfolyam 32 hetes és 128 tanórát foglal magában.

1 tanéves középszintű biólógia érettségi felkészítő tanfolyamunk  élő óráin nem csak személyesen, de online is részt vehetsz. Háromszor 45 perc tanóra van minden héten egy alkalommal szeptember elejétől április végéig. A tanfolyam 32 hetes és 96 tanórát foglal magában.

1 tanéves online középszintű matematika érettségi felkészítő tanfolyunk élő órákkal és rendszeres segítséggel kínál többet, mint a videókra épülő saját ütemű tanfolyamok. Háromszor 45 perc tanóra van minden héten egy alkalommal szeptember elejétől április végéig. A tanfolyam 31 hetes és  93 tanórát foglal magában.

1 tanéves emelt szintű kémia érettségi felkészítő tanfolyamunk élő óráin nem csak személyesen, de online is részt vehetsz. Összesen hatszor 45 perc tanóra van minden héten kedden és csütörtökön szeptember elejétől május végéig. A tanfolyam 33 hetes és 198 tanórát foglal magában.

2 tanéves emelt szintű biológia érettségi felkészítő tanfolyamunk élő óráin nem csak személyesen, de online is részt vehetsz. Két tanéven keresztül háromszor 45 perc tanóra van minden héten szerdán. A tanfolyam az első évben 34 hetes és 102 tanórát foglal magában, a második évben 29 hetes 87 tanórával.

2 tanéves emelt szintű kémia érettségi felkészítő tanfolyamunk élő óráin nem csak személyesen, de online is részt vehetsz. Két tanéven keresztül négyszer 45 perc tanóra van minden héten hétfőn. A tanfolyam az első évben 34 hetes és 136 tanórát foglal magában, a második évben 31 hetes 124 tanórával.

Tanfolyamaink óraszáma

Az oktatás minőségét alapvetően határozza meg a tananyag mérete és az arra szánt óraszám. A 2020-as Nemzeti alaptanterv alapján az emelt szintű érettségi vizsgák követelményei 2024-től megváltoznak, néhány tantárgynál jelentősen kibővülnek. A szokásos 80 tanórás érettségi felkészítő tanfolyamokkal szemben tanfolyamainkon magasabb óraszámot biztosítunk. A legjobban 2 tanéves emelt szintű érettségi felkészítő tanfolyamaink testesítik meg ezt az elvet, ahol a gimnáziumok kötelezően előírt óraszámánál több órát biztosítunk neked. A kétéves felkészülés alatt jobban el tudjuk mélyíteni a tudásodat, mégis kevésbé intenzív, mint az egyéves tanfolyamok, így kevésbé megterhelő. Ráadásul az érettségihez szükséges kompetenciáidat is hatékonyabban fejleszthetjük, ha több idő van rá.

Tanáraink

A felkészítő tanár felkészültsége szintén nagy hatással van az oktatás minőségére. A Budapest Reáltanoda tanárai sokszor évtizedek óta oktatnak biológia, matematika vagy kémia érettségi felkészítő tanárként. Emellett sokszor tudományos végzettségük, egyetemi vagy orvosi tapasztalataik is vannak. A közoktatáson felül szerzett oktatói és szakmai tapasztalatok számos esetben különösen fontosak. Jól példázza ezt, hogy a biológia érettségi követelmények főképp az egyetemi tananyagokból átemelt ismeretekkel bővültek 2024-től.

 

 

Online tanulás

A biológia, matematika és kémia emelt szintű érettségi tananyag mérete miatt elképzelhetetlen, hogy sikeresen készülj fel az érettségi vizsgára rendszeres otthoni tanulás nélkül. Az önálló otthoni készülést az egyik legkorszerűbb online tanulást támogató platformra, a Moodle-ra, fejlesztett tananyagaink segítik. A Moodle-ben az órákat visszanézheted később is, és a tanfolyam prezentációit, összefoglalóit és táblázatait letöltheted. Továbbá tesztelheted a felkészültséged az online rendszer gyakorló feladatain és dolgozatain.

 

Jázmin

„Én egész évben online vettem részt a biológia tanfolyamon, de így is teljeskörű felkészítést kaptam az érettségire. A tanárok türelme és szaktudása kimagasló, csak ajánlani tudom őket.”

Zsolt

Középiskolában nem tanultam se biológiát, se kémiát, de a nulláról indulva is minden érthető volt. Az órák nagyon élvezhetőek voltak. és az online oktatásra való átállás sem okozott problémát.

Ráhel

„Biológiára jártam és nagyon tetszett a tanfolyam. Érthetően volt elmagyarázva minden, és elképesztően nagy szaktudása volt minden tanárnak.”

 

 

Magyarországon az érettségi vizsga egyszerre a középiskolai tanulmányokat lezáró, és a felsőoktatási felvételi eljáráshoz szükséges minősítő vizsga.

Röviden a biológia érettségiről

A biológia érettségi alapvetően lexikai ismereteket tartalmazza különböző biológia tudományágakból. A tudományágak közé az állattan, biokémia, biotechnológia, embertan, etológia, genetika, növénytan, ökológia és sejtbiológia tartozik.  Továbbá az írásbeli biológia érettségi feladatsorok felmérnek szövegértési, logikai és matematikai kompetenciákat (készségeket) is. A szóbeli vizsgán biológia érettségi tételek alapján értékelik a tudásodat. A lexikai ismeretek a szóbeli vizsgán azonosak azzal, amit az írásbeli vizsgán is elvárnak tőled.

Bármelyik, az érettségi részét képző biológia tudományágból lehet kérdés az érettségin. Másfelől a tapasztalat azt mutatja, hogy különböző súllyal fordulnak elő az írásbelin az egyes tudományágak. Az állattan kézenfekvő módon az eukarióta, többsejtű, heterotróf és sejtfal nélküli élőlényekkel, az állatokkal foglalkozik. Bár az állattan az érettségikben viszonylag alul reprezentált, fontos egyetemi szintű kiterjesztése az állatorvos képzés. Az érettségin gyakoriak az embertani kérdések, amelyek az ember felépítéséről és működéséről megszerzett tudásodat mérik fel. Az embertan nagyobb hangsúlyát az egyetemi általános orvos és fogorvos képzés megalapozása indokolja. Az ökológia az élőlények és az élettelen környezet, illetve az élőlények egymás közötti kapcsolatai tanulmányozza leginkább az egyed feletti szerveződési szinteken. Aktualitását az egyre vészjóslóbb környezetvédelmi problémák adják. A genetika és biokémia modern tudományágak, általában sok pontot érnek a feladatok belőlük. Ezzel ellentétben a növénytan átlagosan, illetve az etológia alul reprezentált az érettségi feladatsorokban. A biotechnológia hangsúlyáról nincsenek tapasztalati információink, hiszen ennek a tudományágnak egyes ismeretei csak 2024-től részei az érettségi követelményrendszernek.

Röviden a matematika érettségiről

A matematika érettségi számos matematika tudományág, úgy mint, az algebra, geometria, halmazelmélet, matematikai logika, számelmélet vagy valószínűségszámítás ismeretanyagából épül. A matematika érettségit természetesen közép- vagy emelt szinten is leteheted, de amíg a középszinten kötelező, addig emelt szinten csak választható érettségi vizsgatárgy a matematika. A középszintű érettségi egyharmad-fele arányban tartalmaz szöveges feladatokat. Továbbá a feladatok sokszor hétköznapi élethelyzetekhez kapcsolódnak. Az emelt szinten azonosak a főbb témakörök, de a feladatok nehezebbek, és adott esetben több kreativitást igényelnek. A feladatok nehézségén kívül az emelt szint ismeretanyaga némiképp bővebb, mint a középszinté. A gondolkodási módszerek, halmazok, logika, kombinatorika és gráfok területéről a pontok 20%-a származik, számelméletből és algebrából 25%, a geometria különböző tudományágaiból 20-25%, amíg a függvények és sorozatok témaköre 15-20%-át adja a teljes pontszámnak.

 

Röviden a kémia érettségiről

A kémia érettségi az általános, szervetlen és szerves kémia tudományágak ismereteit tartalmazza. Az írásbeli kémia érettségi feladatsorok szintén magukban foglalnak kevesebb vagy több kémiai számítást, attól függően, hogy a közép- vagy az emelt szintű érettségiről beszélünk. A szóbeli vizsgán számítási feladatok nincsenek, viszont az emelt szintű érettségin általában egy egyszerűbb kémiai kísérletet is be kell mutatnod.

Bár az érettségin bármikor használhatod a periódusos rendszert, amely tartalmazza a kémiai elemek legfontosabb adatait, a kémia érettségire nagy mennyiségű lexikai ismeretanyagot kell tudnod. Az általános kémia magában foglalja a kémia alapjait, többek között az atom, kémiai részecskék, kémiai kötések és kémiai halmazok általános leírását. Sőt, a termokémia, reakciókinetika és elektrokémia alapelveit szintén. Továbbá az általános kémia tárgyalj a kémiai reakciókat, amelyek olyan folyamatok, ahol a kiindulási anyagokban kémia kötések szakadnak fel, majd új kémiai anyagok jönnek létre új kémiai kötések kialakulásával. A szervetlen és szerves kémia megtanulása nehezen képzelhető el az általános kémia megértése nélkül, bár ez a két tudományág további, számottevő lexikai ismeretanyagot tartalmaz.