Összefoglalás

Biológia és kémia érettségi felkészítő tanfolyamok

A Budapesti Reáltanoda 2015 óta kínál biológia és kémia érettségi felkészítő tanfolyamokat, amelyeken személyesen vagy online is részt vehetsz. Célkitűzésünk, hogy segítsünk a felkészülésben az érettségizőknek, akik már nem járnak középiskolába, vagy akiknek a középiskolája nem tudja biztosítani a megfelelő felkészítést. Szeretnénk a magántanítás magas minőségi szintjét elérő, kompromisszummentes oktatást biztosítani neked a magántanításnál lényegesen kedvezőbb áron.

Tanfolyamok óraszáma

Az oktatás minőségét alapvetően határozza meg a tananyag mérete és a megtanítására szánt óraszám. A 2020-as Nemzeti alaptanterv alapján az emelt szintű érettségi vizsgák követelményei 2024-től megváltoznak, néhány tantárgynál jelentősen kibővülnek. A szokásos 80-100 tanórás érettségi felkészítő tanfolyamokkal szemben tanfolyamainkon magasabb óraszámot biztosítunk. Az emelt szinten érettségizőknek szóló 1 tanéves biológia felkészítő tanfolyamunk 128 tanórás, illetve az 1 tanéves kémia felkészítő tanfolyamunk 204 tanórás. Tehát nálunk jól el tudsz mélyülni az érettségi tananyagban. Sőt. Csak a Budapesti Reáltanoda kínál 2 tanéves emelt szintű érettségi felkészítő tanfolyamokat, ahol még több tanóra jut a tanulásra. A 2 tanéves biológia felkészítő tanfolyam 183 tanórát, a 2 tanéves kémia felkészítő tanfolyam 256 tanórát foglal magában. A kétéves felkészülés kevésbé intenzív, mint az egyéves, így kevésbé megterhelő. Ráadásul az érettségihez szükséges készségeidet is hatékonyabban fejleszthetjük, ha több idő van rá.

Tanáraink

A felkészítő tanár felkészültsége szintén nagy hatással van az oktatás minőségére. A Budapest Reáltanoda tanárai sokszor évtizedek óta oktatnak biológia és kémia érettségi felkészítő tanárként vagy magántanárként. Emellett tudományos végzettségük, egyetemi vagy orvosi tapasztalataik is vannak. A közoktatáson felül szerzett oktatói és szakmai tapasztalatok különösen fontosak, mert a biológia érettségi követelmények főképp az egyetemi tananyagokból átemelt ismeretekkel bővülnek 2024-től.

 

 

Online tanulás

A biológia és kémia emelt szintű érettségi tananyag mérete miatt elképzelhetetlen, hogy sikeresen készülj fel az érettségi vizsgára rendszeres otthoni tanulás nélkül. Az önálló otthoni készülést az egyik legkorszerűbb online tanulást támogató platformra, a Moodle-ra, fejlesztett tananyagaink segítik. A tanfolyamok óráin online is részt vehetsz, továbbá az órákat visszanézheted később. A tanfolyam prezentációit, összefoglalóit és táblázatait letöltheted. Tesztelheted a felkészültséged az online rendszer gyakorló feladatain és dolgozatain.

 

 

Jázmin

„Én egész évben online vettem részt a biológia tanfolyamon, de így is teljeskörű felkészítést kaptam az érettségire. A tanárok türelme és szaktudása kimagasló, csak ajánlani tudom őket.”

Zsolt

Középiskolában nem tanultam se biológiát, se kémiát, de a nulláról indulva is minden érthető volt. Az órák nagyon élvezhetőek voltak. és az online oktatásra való átállás sem okozott problémát.

Ráhel

„Biológiára jártam és nagyon tetszett a tanfolyam. Érthetően volt elmagyarázva minden, és elképesztően nagy szaktudása volt minden tanárnak.”

 

 

Magyarországon az érettségi vizsga egyszerre a középiskolai tanulmányokat lezáró, és a felsőoktatási felvételi eljáráshoz szükséges minősítő vizsga.

Biológia érettségi

A biológia érettségi alapvetően lexikai ismereteket tartalmazza különböző biológia tudományágakból. A tudományágak közé az állattan, biokémia, biotechnológia, embertan, etológia, genetika, növénytan, ökológia és sejtbiológia tartozik.  Továbbá az írásbeli biológia érettségi feladatsorok felmérnek szövegértési, logikai és matematikai kompetenciákat (készségeket) is. A szóbeli vizsgán biológia érettségi tételek alapján értékelik a tudásodat. A lexikai ismeretek a szóbeli vizsgán azonosak azzal, amit az írásbeli vizsgán is elvárnak tőled.

Bármelyik, az érettségi részét képző biológia tudományágból lehet kérdés az érettségin. Másfelől a tapasztalat azt mutatja, hogy különböző súllyal fordulnak elő az írásbelin az egyes tudományágak. Az állattan kézenfekvő módon az eukarióta, többsejtű, heterotróf és sejtfal nélküli élőlényekkel, az állatokkal foglalkozik. Bár az állattan az érettségikben viszonylag alul reprezentált, fontos egyetemi szintű kiterjesztése az állatorvos képzés. Az érettségin gyakoriak az embertani kérdések, amelyek az ember felépítéséről és működéséről megszerzett tudásodat mérik fel. Az embertan nagyobb hangsúlyát az egyetemi általános orvos és fogorvos képzés megalapozása indokolja. Az ökológia az élőlények és az élettelen környezet, illetve az élőlények egymás közötti kapcsolatai tanulmányozza leginkább az egyed feletti szerveződési szinteken. Aktualitását az egyre vészjóslóbb környezetvédelmi problémák adják. A genetika és biokémia modern tudományágak, általában sok pontot érnek a feladatok belőlük. Ezzel szemben a növénytan átlagosan, illetve az etológia alul reprezentált az érettségigen. A biotechnológia hangsúlyáról nincsenek tapasztalati információink, hiszen ennek a tudományágnak egyes ismeretei csak 2024-től részei az érettségi követelményrendszernek.

Kémia érettségi

A kémia érettségi az általános, szervetlen és szerves kémia tudományágak ismereteit tartalmazza. Az írásbeli kémia érettségi feladatsorok szintén magukban foglalnak kevesebb vagy több kémiai számítást, attól függően, hogy a közép- vagy az emelt szintű érettségiről beszélünk. A szóbeli vizsgán számítási feladatok nincsenek, viszont az emelt szintű érettségin általában egy egyszerűbb kémiai kísérletet is be kell mutatnod.

Bár az érettségin bármikor használhatod a periódusos rendszert, amely tartalmazza a kémiai elemek legfontosabb adatait, a kémia érettségire nagy mennyiségű lexikai ismeretanyagot kell tudnod. Az általános kémia magában foglalja a kémia alapjait, többek között az atom, kémiai részecskék, kémiai kötések és kémiai halmazok általános leírását. Sőt, a termokémia, reakciókinetika és elektrokémia alapelveit szintén. Továbbá az általános kémia tárgyalj a kémiai reakciókat, amelyek olyan folyamatok, ahol a kiindulási anyagokban kémia kötések szakadnak fel, majd új kémiai anyagok jönnek létre új kémiai kötések kialakulásával. A szervetlen és szerves kémia megtanulása nehezen képzelhető el az általános kémia megértése nélkül, bár ez a két tudományág további, számottevő lexikai ismeretanyagot tartalmaz.