Periódusos rendszer

Periódusos rendszer

Mi a periódusos rendszer?

A periódusos rendszer a kémiai elemek főbb fizikai és kémiai tulajdonságait mutatja be táblázatos formában, illetve csoportosítja az elemeket elektronszerkezetük alapján. Gyakorlatilag a periódusos rendszer egy kémia puska, amiből az elemek legfontosabb tulajdonságait gyorsan ki lehet nézni. Minden elem egy külön cellát kap a táblázatban, amelyben az elem vegyjele biztosan fel van tüntetve, hiszen a vegyjel az elem rövid, egy vagy két betűs jelölése. A vegyjel alapján lehet azonosítani az elemeket a periódusos rendszerben. Persze felmerülhet a kérdés, hogy mi az elem, és ezen a fogalmon túl a periódusos rendszer megértéséhez ismernünk kell más kémiai alapfogalmakat is. Ha gondolod, jó kiindulópontot találsz a kémiai alapfogalmakhoz itt:

A periódusos rendszer felépítése

Az elem vegyjelén kívül szinte biztosan fel van tüntetve a cellában az elem rendszáma. A rendszám az elemhez tartozó atomok protonszámával egyenlő. A rendszám balról jobbra és fentről lefele, tehát az olvasás irányában egyesével nő a periódusos rendszerben. A periódusos táblázat közepe hiányos. Például a táblázat első sorában csak két elem található a periódusos rendszer bal és jobb szélén. A periódusos rendszer aszimmetriája az elemek elektronszerkezet szerinti elrendezését tükrözi. Általában azok az elemek kerülnek egymás alá, amelyeknek az elektronszerkezete hasonló. Az elemek elhelyezkedése a periódusos rendszerben, azaz a periódusos táblázat felépítése kötött, szinte mindig teljesen azonos.

 

 

A táblázat felépítésén, az elemek elhelyezkedésén, az elemek vegyjelén és rendszámán kívül nincs más fizikai vagy kémiai tulajdonság, amit kötelező jelleggel minden periódusos rendszer változatban fel szoktak tüntetni. Gyakran szerepel a periódusos rendszer változatokban az elemek moláris tömege, elektronszerkezete, ionizációs energiája, olvadás- és forráspontja. Az előbbieken kívül szóba jöhet még sok más fizikai és kémiai tulajdonság feltüntetése is.

A periódusos rendszer részei

Az elemek kémiai tulajdonságai nagyban függnek az elemek elektronszerkezetétől. Tehát az elemek elektronszerkezetének használata, mint a periódusos rendszer felépítését kialakító rendező elv azt eredményezi, hogy a hasonló kémiai tulajdonságú elemek egymáshoz közel fognak elhelyezkedni. A táblázat sorait periódusoknak nevezzük, ezeket fentről lefele arab számokkal jelezzük a periódusos rendszer bal oldalán. Az oszlopokat csoportoknak hívjuk, és ezeket római számmal jelöljük a periódusos rendszer tetején. Megkülönböztetünk főcsoportokat, amelyeket a római szám mellett egy A betűvel, és mellékcsoportokat, amit a római szám mellett egy B betűvel jelölünk. Ezen kívül elektronszerkezeti alapon a periódusos rendszer bizonyos területeit mezőnek nevezzük. Az I-II. főcsoport alkotja az s-mezőt, a III-VIII. főcsoport a p-mezőt, a mellékcsoportok alkotják a d-mezőt, és az f-mezőnek nevezzük a táblázatból alulra kiemelt 2×14-es táblázatrészletet.

Ha a periódusos rendszer, vagy úgy általában a kémia azért érdekel, mert a kémia érettségire készülsz, akkor a hasznos információk találhatsz a Budapesti Reáltanoda kezdőoldalán. Ha a kémiát túlságosan bonyolultnak érzed, de magas érettségi pontszámra van szükséged az emelt szintű kémia érettségin, hogy felvegyenek álmaid egyetemére, akkor hadd ajánljuk figyelmedbe kémia érettségi felkészítő tanfolyamainkat.