Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

A Budapesti Reáltanoda védi a www.budapestirealtanoda.hu webhely látogatóinak, az ingyenes szolgáltatásait igénybe vevőknek, a tanfolyamokra jelentkezőknek és a nála tanulóknak személyes adatait. Az átláthatóság számunkra fontos, ezért itt részletesen tájékoztatjuk az adatkezelési irányelveinkről, illetve az adatkezeléshez kapcsolódó jogairól.

A Budapesti Reáltanoda a következő jogszabályokat veszi figyelembe az adatkezelés során:

1.) Magyarország Alaptörvénye, VI. cikk
2.) Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv., 83. §
3.) 1998. évi VI. törvény (Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során)
4.) 2001. évi CVIII. törvény (Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről)
5.) 2011. évi CXII. törvény (Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról)
6.) Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete (A természetes személyek személyes adatainak kezeléséről és védelméről, illetve az ilyen adatok szabad áramlásáról, GDPR)

Adatkezelő és elérhetőségei

Adatkezelő neve: dr. Doleschall Márton, egyéni vállalkozó
Székhely: 1132 Budapest, Nyugati tér 4.
Nyilvántartási szám: 51700667
Adószám: 68405508
Telefon: +36(30)5364-111
E-mail: info@budapestirealtanoda.hu

Adatkezelés a webhelyen és az egyéb ingyenes szolgáltatásokhoz kapcsolódóan

Köszönjük, hogy a webhelyünket meglátogatta, vagy más ingyenes szolgáltatásunkat igénybe vette.

A www.budapestirealtanoda.hu webhely látogatója vagy a Budapesti Reáltanoda ingyenes szolgáltatásainak használója a webhely vagy a szolgálatás használatával a Budapesti Reáltanoda ügyfelének tekintendő akkor is, ha egyébként semmilyen szolgáltatásnak sem az előfizetője. Tehát a személyes adatait éppúgy védjük, mint tanulóinkét.

A Budapesti Reáltanoda tájékoztatja ügyfeleit, hogy a webhelyen a látogatottságról anonim információgyűjtés történik.

Ingyenes szolgáltatásainkhoz harmadik fél által biztosított internetes platformokat is használunk, amelyekről a „Személyes adatok gyűjtése és megosztása harmadik félhez kapcsolódóan” bekezdésben tájékozódhat. Ezeken a platformokon a vonatkozó törvényeket betartva, csak egyértelmű beleegyezés után gyűjtünk személyes adatokat.

Bármikor felvilágosítást adunk a tárolt adatokról, és az adatok törlését a jogszabályban meghatározottak szerint kérheti. A jogairól részletesen tájékozódhat lejjebb a weblapon.

Tanfolyamainkhoz kapcsolódó adatkezelés

Köszönjük megtisztelő bizalmát, hogy a tanfolyamunkat választotta.

A jelentkezésnél csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk adatot. A jelentkezés során hozzájárulást kérünk, hogy adatait gyűjtsük és kezeljük, illetve bizonyos adatokat az oktatóink, és bizonyos partnereink számára hozzáférhetővé tegyük. Az adatkezelés jogalapja a jelentkező személy egyértelmű beleegyezése.

Az adatgyűjtés célja 1.) a kapcsolattartás, 2.) az online tanulói rendszerbe (Moodle-be) való belépés biztosítása, 3.) a tanfolyamokkal kapcsolatos információk küldése, 4.) a tanuló minél eredményesebb felkészülésének a biztosítása, 5.) a pénzügyi adminisztráció.

Tanulóink személyes adatait kizárólag csak a Moodle-lel (online tanulói rendszerrel) és a KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel (pénzügyi adminisztráció) osztjuk meg, amelyek cégekről lejjebb részletes információkat találhat.

Bármikor felvilágosítást adunk a tárolt adatokról, és az adatok törlését a jogszabályban meghatározottak szerint kérheti. A jogairól részletesen tájékozódhat lejjebb a weblapon.

Személyes adatok gyűjtése és megosztása harmadik félhez kapcsolódóan

Személyes adatait a lehető legbizalmasabban kezeljük, de bizonyos esetekben szükség lehet arra, hogy harmadik féllel megosszuk azokat. Ingyenes szolgáltatásaink során harmadik félen keresztül is gyűjtünk adatokat, amennyiben ehhez egyértelműen hozzájárult. A következőkben felsoroljuk, hogy kik a partnereink, és hogy milyen kapcsolatban állnak a Budapesti Reáltanodával az adatkezelés szempontjából:

1.) Intronet Kft. (1032 Budapest, Kenyeres utca 14.)
A webhely tárhelyét és a webhelyhez kapcsolódó email rendszert az Intronet Kft. szolgáltatja.
Az Intronet Kft adatkezelési nyilatkozata: https://www.intronet.hu/jogi_nyilatkozat

2.) Google (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA)
A Google Analytics és Ads szolgáltatásai a webhely fejlesztését és marketingjét támogatják, és csak a webhelyen történő tevékenységekről gyűjtenek anonim adatokat.
A Google Forms-on találhatóak meg emelt szintű biológia és kémia érettségi felmérőink, amelyekben bizonyos személyes adatokat önként megadhat, illetve amely a teszten elért eredményét anonim módon szintén tárolja. A Google adatkezelési tájékoztatója: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

3.) Meta Platforms Inc. (1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA)
A Meta Platform a Budapesti Reáltanoda Facebook oldalához és a BR Biológia és Kémia tanulócsoporthoz biztosít felületet. A Facebook anonim adatokat gyűjt a Facebook-on történő tevékenységekről.
A Meta adatkezelési tájékoztatója: https://hu-hu.facebook.com/privacy/explanation/

4.) Moodle PTY LTD (1 Ord Street, West Perth, Western Australia, 6005, Australia)
Az online tanulói rendszerünket a Moodle biztosítja. Erre a platformra fejlesztjük saját tanfolyamainkat és tananyagainkat. A tanfolyami tevékenységekkel kapcsolatos adatokat gyűjti a Moodle. A tanuló sok adathoz maga is hozzáfér.
A Moodle adatkezelési tájékoztatója: https://moodle.com/privacy-notice/

5.) The Rocket Science Group LLC nevében a Bird & Bird GDPR Representative Services (29 Earlsfort Terrace, Dublin 2, DO2 AY28, Ireland)
A Mailchimp email kézbesítési szolgáltatást végez a számunkra.
A Mailchimp adatkezelési tájékoztatója: https://www.intuit.com/privacy/statement/

6.) KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Kft (1031 Budapest, Záhony utca 7.)
A www.szamlazz.hu webhely biztosítja számunkra a számlázási szolgáltatásokat.
A www.szamlazz.hu adatkezelési tájékoztatója: https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

Személyes adatainak kezelése kapcsán számos jog megilleti, amelyek gyakorlása minden esetben ingyenes. Röviden összefoglaljuk a jogait:

1.) Tájékoztatás kérése: Személyes adatai kezeléséről bármikor kérhet tájékoztatást tőlünk. A kérés, a teljesség igénye nélkül felsorolva, kiterjedhet a kezelt személyes adatok körére, az adatkezelés céljára, az adatkezelés jogalapjára és időtartamára.

2.) Helyesbítés: Bármikor kérheti a korábban megadott személyes adatainak a módosítását.

3.) Törlés: Késedelem nélkül töröljük a személyes adatait a jogszabályi kereteket figyelembe véve.

4.) Korlátozás: Az adatkezelés korlátozása azt jelenti, hogy a korlátozással érintett személyes adatot csak abban a körben kezeljük, amit megjelöli nekünk.

5.) Tiltakozás: A jogszerű gyűjtött személyes adatok kezelés ellen is módjában áll tiltakozni.

6.) Adathordozhatósághoz való jog: Minden általunk kezelt személyes adatot kérésre kiadunk.

7.) Panaszjog és jogorvoslathoz való jog: Ha úgy gondolja, hogy személyes adatai kezelésével megsértettük az adatvédelmi jogszabályokat, panasszal fordulhat az adatvédelmi felügyeleti hatóságához. Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (honlap: http://naih.hu, cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postai cím: 1374 Budapest, Pf.: 603., telefon: +36-1-391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) lehet panaszt benyújtani.

 

dr. Doleschall Márton
Budapesti Reáltanoda vezetőtanára