Kémia érettségi

Kémia érettségi

Alapvető tudnivalók a kémia érettségiről

A kémia az érettségin szabadon választható tantárgy, amelyet le tudsz tenni közép-, és emelt szinten is. Tízszer annyian érettségiznek emelt szinten kémiából, mivel bizonyos egyetemi képzések felvételijéhez kötelező vagy kötelezően választható az emelt szintű vizsga letétele. Például az állatorvos egyetemi szakon kötelező, amíg általános orvos, fogorvos és gyógyszerész szakon vagy a kémia, vagy a fizika emelt szintű érettségi vizsgát kell választanod a biológia mellé. Általában nincs megkötés arra nézve, hogy ki jelentkezhet kémia érettségire. A kémia érettségi mindkét szinten a középiskolai kémia tananyagra épül, amelyet a 2024-es érettségiktől kezdve a 2020-as Nemzeti Alaptantervre épül. Az új alaptantervre való átállás csak apróbb változásokat hozott az új kémia érettségi követelményrendszerben . A kémia tudományágai közül az érettségi az általános, szervetlen és szerves kémia tudományágak ismeretanyagából merít. Ezen kívül az írásbeli érettségi feladatsorok az érettségi szintjétől függően több vagy kevesebb kémiai számítás feladatot is tartalmaznak. A kémia érettségi elméletet és számolást egyaránt tartalmaz, tehát elég komplex, így nem mindegy, hogy hogyan készülsz fel rá.

Tartalomjegyzék

Az emelt szintű kémia érettségiről általában

Az írásbeli feladatsorok és a tételek is központilag vannak összeállítva az emelt szintű kémia érettségin. Mind a feladatsorok, mind a legalább 20 tételből álló tételsor lefedi a teljes követelményrendszert. Egy szóbeli vizsgatétel három részből, A.), B.) és C.) feladatból áll. Se a feladatsorok, se a tételek A.) és C.) feladatainak pontos tartalma nem nyilvános. A szóbeli tételek B.) feladatai, amelyekben kémia kísérleteket kell bemutatni és megmagyarázni, nyilvánosak. Az érettségi kísérlet leírások  kidolgozott formában elérhetőek az internetről. A szóbeli tételek A.) feladatainak témakörei nyilvánosak, de ezek annyira elnagyoltak, hogy sok támpontot nem adnak a feladatok pontos tartalmához. Az írásbeli és a szóbeli összesített eredmény alapján számítják ki az érettségi jegyet:

100-60% jeles (5)
59-47% jó (4)
46-33% közepes (3)
32-25% elégséges (2)
24-0% elégtelen (1)

Emelt szintű írásbeli kémia érettségi

A feladatsor 100 pontot ad az összesen 150 pontos érettségihez. Körülbelül tíz feladatból áll egy feladatsor, amelyekből a kémiai számítás feladatok 40-50 pont, és az elméleti feladatok meg 50-60 pontot tesznek ki. A számítási feladatok között megtalálhatóak az egyensúlyi, elektrokémiai, gázelegyes, kristályvizes, sav-bázis és termokémiai számítások. Az elméleti feladatok között találkozhatsz egyszerű tesztkérdésekkel, táblázatos feladatokkal, elemző feladatokkal és esettanulmányokkal. Az emelt szintű kémia érettségi nehézsége messze túlmutat a középiskolai alapórák kémia tananyagán, ezért sok érettségiző felkészülését kémia érettségi felkészítő tanfolyam vagy fakultáció, esetleg magántanár támogatja. Az emelt szintű feladatsor megoldását 4 órán belül kell befejezni.

2024. májusi emelt szintű kémia érettségi feladatsor megoldásai

Az idei emelt szintű kémia érettségi feladotok megoldásaiba, illetve úgy általában a kémia érettségi feladatok jellegébe és a hozzájuk szükséges ismeretekbe is betekintést nyerhetsz az alábbi videóban.

 

 

Emelt szintű szóbeli kémia érettségi

A szóbeli érettségin 50 pontot szerezhetsz meg az írásbeli 100 pontja mellé. A szóbeli tételek leginkább lexikai, és némi gyakorlati tudást igényelnek, számítás feladatokat nem kell megoldani. Az A.) feladatnál egy szűkebb általános, szerves vagy szervetlen kémia témát kell önállóan ismertetni. A B.) feladatnál általában egy kísérlet végrehajtása és a tapasztalatok értelmezése a cél, esetleg lehet olyan kísérlet is, amit bemutatni nem kell, csak megmagyarázni. A C.) feladatban egy röviden felvázolt elméleti problémát kell megoldanod. Egy tétel három feladatának témája az általános, szervetlen és szerves kémiát is érinti. Az A.) feladatra 25 pont, a B.) és C.) feladatra 10 pont adható maximálisan, és további 5 pontban a szaknyelvi és eszközhasználati tudást értékeli a vizsgabizottság. A vizsgabizottság szaktanárait központilag jelölik ki.

A középszintű kémia érettségiről általában

A középszintű kémia érettségire kevesebbet kell tudni, mint az emelt szintű érettségire. A legnagyobb különbség a kémiai számítás feladatok nehézségében van. Az írásbeli kémia érettségi feladatsorok központilag kerülnek összeállításra, a feladatok a teljes tananyagot lefedik, és nem hozzák őket nyilvánoságra. A szóbeli érettségi tételeket az érettségit lebonyolító iskola szaktanárai állítják össze, de a tételek pontos tartalma nem nyilvános. Az írásbeli és a szóbeli érettségin elért összesített eredmények alapján határozzák meg az érettségi jegyet:

100-80% jeles (5)
79-60% jó (4)
59-40% közepes (3)
39-25% elégséges (2)
24-0% elégtelen (1)

Középszintű írásbeli kémia érettségi

A feladatsor 100 pontos, és a teljes érettségi pontszámod kétharmadát adja. Bár a számon kért tananyag kisebb, mint emelt szinten, de csak 2 órád van a feladatsor megoldására, ami túl sok gondolkodási időt nem biztosít. A kérdések nagyjából tíz feladatba vannak rendezve. Egy feladatnál választhatsz, hogy egy számítási vagy elméleti alfeladatot oldasz meg, és csak a választott alfeladatot értékelik. A számítási feladatokkal nagyjából 20-40 pont érhető el, attól függően, hogy számítási vagy elméleti alfeladatot választottál, és a maradék 60-80 pont elméleti kérdésekből jön össze. Az elméleti rész egyszerű tesztkérdéseket, táblázatkiegészítést, esettanulmányt és elemző feladatok tartalmaz.

Középszintű szóbeli kémia érettségi

A szóbelin 50 pontos, amely a teljes érettségi pontszám egyharmadát teszi ki. A tételek egy A.) és egy B.) feladatot tartalmaznak, amelyeknek különböző kémia tudományághoz tartoznak. Az A.) feladatnál egy szűkebb általános, szervetlen vagy szerves kémia témát kell önálló ismertetned. A B.) feladat egy kémiai kísérlethez kapcsolódik, amit nem feltétlenül kell végrehajtani, de tapasztalatokat elméleti hátterét meg kell magyaráznod abban az esetben is. Az érettségizők az érettségit lebonyolító iskola szaktanárai előtt vizsgáznak.

Ha a biológia érettségi szintén érdekel a kémia érettségi mellett, akkor Budapesti Reáltanoda kezdőlapja jó kiindulópont a tájékozódáshoz. Ha aktuális vagy részletes kémia érettségi információkat szeretnél kapni, akkor csatlakozz a Budapesti Reáltanoda tanulócsoportjához a Facebook-on: