Emelt szintű kémia érettségi

Tudnivalók az emelt szintű kémia érettségiről

Jelentkezés

Ki érettségizhet emelt szinten kémiából?

Az emelt szintű érettségit leteheted, amennyiben középiskolában tanulsz, az érettségi kivételével már sikeresen befejezted a középiskolai tanulmányaidat, és teljesítetted az érettségire bocsájtás összes feltételét. A feltételek között szerepel, hogy a középiskoládban legyen kémia oktatás, illetve, hogy elégtelennél jobb évvégi osztályzataid legyenek kémiából. Ha a középiskoládban nincsen kémia oktatás, akkor egy másik iskolában vendégtanulóként kell osztályozóvizsgát letenned.

A fentieken felül bárki leteheti a kémia érettségit, akinek van már érettségi bizonyítványa, és már nem jár középiskolába.

Hova szükséges az emelt szintű kémia érettségi?

Ha a budapesti állatorvos képzésre szeretnél felvételt nyerni, akkor kötelező letenned az emelt szintű kémia érettségit. A fogorvos, gyógyszerész vagy orvos szakok felvételijén emelt szintű kémia vagy fizika érettségi szükséges az emelt szintű biológia érettségi mellett. Más egyetemi szakokon egy emelt szintű érettségit írnak elő a felvételi során, és a kémiát is válaszhatod a megadott érettségi tantárgyak közül. Ilyen például a vegyészmérnök szak.

Megéri letennem?

A budapesti állatorvos képzésre nem tudsz másképp bejutni, tehát le kell tenned az emelt szintű érettségit, nincs más választási lehetőséged. A fogorvos, gyógyszerész és orvos szakokra vagy a kémiát, vagy a fizikát kell választanod, és az egyénre szabott, hogy melyiket érdemes választanod. Az egyetemi szakokon, ahol más emelt szintű érettségi vizsgatárgyat is választhatsz, nem biztos, hogy a kémiát tudod a legkönnyebben a megkívánt eredménnyel megcsinálni. Másfelől, ha a megcélzott egyetemi szak erősen épít a kémiára, akkor némi előnyben lehetsz az egyetem elején, ha kémiát választottad az előírt emelt szintű érettséginek, és nem valamilyen más, a szakhoz kevésbé illeszkedő érettségi tantárgyat.

Megéri letennem előrehozott érettségiként?

Érdemes lehet letenned előrehozott érettségiként az emelt kémiát, ha középiskolai kémia tanulmányaidat a 12. osztály előtt befejezed. Az előrehozott érettségi az időpontjától eltekintve nem tér el a szokásos, 12. osztály végén leteendő érettségitől. Az előnyök között szerepel, hogy egyszerűbb lehet csak egy érettségi tantárgyra felkészülni, illetve, hogy még jobban emlékszel az iskolai kémia órákra, és így kevesebbet kell készülnöd.

Hogyan tudok az érettségire jelentkezni?

Ha középiskolás vagy, akkor általában a saját középiskoládban tudsz az érettségire jelentkezni. Az emelt szintű kémia érettségit általában azért választják, mert megkövetelik az adott felsőoktatási szak felévteli eljárásában. Ha már nem vagy középiskolás, akkor középiskolákban vagy kormányhivatalokban adhatod le a jelentkezésed. A tavaszi vizsgaidőszakra február 15-ig, amíg az őszire szeptember 5-ig kell leadnod a jelentkezésedet. Az érettségi vizsgára és a felsőoktatási felvételi eljárásba külön-külön kell jelentkezni. A két jelentkezés nem helyettesíti egymást. A felsőoktatási intézményekbe történő jelentkezés határideje szintén február 15-e, és a felvi.hu honlapon, az e-felvételi használatával történik.

Kell-e fizetnem az érettségi vizsgáért a jelentkezéskor?

Középiskolásoknak (esetleg felnőttképzésben részvevőknek) az első érettségi, illetve az első pótló és javító érettségi ingyenes, viszont az érettségi díjköteles minden más esetben. Egy emelt szintű érettségi tantárgy vizsgájának a díja a mindenkori minimálbér 25%-a. A vizsgadíjat banki utalással vagy utalványon kell befizetni, illetve a befizetési igazolását jelentkezéskor csatolni kell. Részletes információk az Oktatási Hivatal „Érettségi vizsgadíj fizetésére vonatkozó információk” oldalán találhatóak.

Felkészülés

Mit kell tudnom kémiából az érettségin?

Az emelt szintű kémia érettségi tananyagát a kémia érettségi követelményrendszer írja le részletesen. A követelményrendszer a 2020-as Nemzeti Alaptantervre épül. A jelenleg érvényes tanterv meglehetősen alacsony kémia óraszámot ír elő, így az emelt szintű érettségi szintje lényegesen magasabb annál, ami a középiskolai alapórákon megtanítható. Az emelt szintű érettségi számottevő ismeretanyagot tartalmaz az általános, szervetlen és szerves kémia tudományágakból. A kémia számítások szintén szerepelnek az érettségin, amelyek matematikai készségeket (kompetenciákat) igényelnek. Tovább szövegértési és logikai készségekre szintén szükségesed lesz az érettségin. Az írásbeli és szóbeli érettségi jellege eltér. Az írásbelin a teljes tananyagot lefedő feladatsort kell megoldanod, amely kémiai számításokat is tartalmaz. A szóbelin vizsgabizottság előtt kell beszélned rövidebb témákról, illetve egy kísérletet is be kell mutatnod, és meg kell magyaráznod. Kémiai számítás viszont már nincsen a szóbelin. Bár az írásbeli és szóbeli érettségi jellege eltér, a kémia ismeretanyaguk közös. Ha valaki jól felkészült az írásbeli érettségire, a szóbelire való felkészülés már jóval kisebb erőfeszítést igényel.

Milyen feladatokat fogok az írásbeli érettségin kapni?

Az emelt szintű kémia feladatsorokat központilag állítják össze. Pontos tartalmuk az érettségik előtt nem nyilvános. Egy feladatsor 8-10 db feladatot tartalmaz, amivel összesen 100 pontot szerezhetsz. A feladatok jól lefedik a tananyagot képző három kémia tudományágat, és a pontszámok egyenletesen oszlanak el közöttük. Az elméleti kérdések 50-60 pontot adnak a teljes írásbeliből. Az elméleti kérdések között egyszerű választás tesztkérdések (öt, megadott lehetőség közül kell választani egyet) 5-12 pontért, táblázatos feladatok 10-22 pontért és elemző feladatok 10-22 pontért vannak az érettségiben. Egy esettanulmány is része lehet a feladatsornak maximálisan 12 pontért. Egy elméleti feladat kérdései sokszor több kémia tudományágat is érintenek. Szövegértési és elemző készségekre szükséged lehet az elméleti feladatok megoldásához. A kémiai számítások 40-50 pontot tesznek ki a feladatsorból. A számítás feladatok között szerepelhetnek egyensúlyi, elektrokémiai, gázelegyes, oldatokkal kapcsolatos, sav-bázis, és termokémiai kérdések. Általában legalább egy számítás feladatban egyenletrendszert kell felállítanod a megoldáshoz.

Mit tartalmaz a tétel, amit a szóbeli érettségin fogok kapni?

A szóbeli érettségin több mint 20 tételt tartalmazó tételsorból fogsz egy tételt kapni. A tételsort központilag állítják össze. A szóbeli vizsgán összesen 50 pontot szerezhetsz. A tételek A.), B.) és C.) feladatokból állnak, amelyek nem tartozhatnak egy kémia tudományághoz. Az A.) feladatnál egy szűkebb általános, szerves vagy szervetlen kémia témát kell önállóan ismertetned. Az A.) feladatok témakörei nyilvánosak, de ezek gyakorlatilag semmilyen kapaszkodód nem nyújtanak a feladatok pontos tartalmához. A B.) feladatnál általában egy kísérlet végrehajtása és a tapasztalatok értelmezése a cél. Esetleg kaphatsz olyan kísérlet is, amit nem kell bemutatni, csak megmagyarázni. A B.) feladatok teljesen nyilvánosak, ezekre jól fel lehet készülni. A kísérletek részletes leírásá elérhető az interneten. A C.) feladatban egy röviden felvázolt elméleti vagy gyakorlati problémát kell megoldanod. A C.) feladatok tartalma nem nyilvános. Az A.) feladatra 25 pont, a B.) és C,) feladatra 10 pont adható maximálisan, és további 5 pontban a szaknyelvi és eszközhasználati tudásodat értékelik.

Hogyan készüljek fel?

A kémia ismeretek mélysége és a készségek szintjei különbözőek lehetnek az érettségizőknél, tehát nehéz teljesen személyre szabott útmutatást adni, hogy hogyan készüljél fel a kémia érettségire. Szóval itt csak röviden a legfontosabb szóba jövő szempontokat soroljuk fel. Az egyik legfontosabb tényező, hogy sok energiát tudjál beletenni a felkészülésbe, hiszen a tananyag nagy. Rengeteg tankönyvet és feladatgyűjteményt árulnak, és az interneten is tele van különböző ingyenes tananyagokkal. A bőség zavarában viszont könnyű elveszni. A követelményrendszer jó támpontot nyújt a megtanulandó tananyaghoz, bár a követelményrendszer inkább a felkészítő tanároknak szól, és nem az érettségizőknek. A hatékony felkészüléshez sokak számára nagyon hasznos egy jó tanár, akinek sok tapasztalata van az érettségi felkészítésben. Az érettségi felkészítő tanfolyamok szintén számításba jöhetnek, ha a középiskoládban nincsenek kifejezetten az emelt szintű érettségire felkészítő tanórák. Fontos, hogy gyakoroljál az érettségin előforduló feladatokkal megegyező típusú és szintű feladatokon.

Mennyi időre lesz szükségem a felkészüléshez?

Ez nagyban függ attól, hogy most mennyire vagy felkészülve. Lehet, hogy sokat tanultál már az iskolai biológia órákon, és az érettségihez szükséges készségeid (matematikai és logikai készségek, szövegértés) szintén jók. Az is lehet, hogy csak most vágsz bele, és nulláról indulsz. Ha nulláról indulsz, és a készségeid rendben vannak, akkor szükséged lesz minimum egy tanévre, illetve a tanéven belül folyamatos és sok tanulásra. Ha valamilyen készségedben jelentős lemaradás van, akkor hosszabb készüléssel célszerű számolnod.

Az érettségi előtt

Hol és mikor fogok érettségizni?

Az emelt szintű érettségi vizsgára központilag osztják be az érettségizőket, tehát a vizsgabehívón feltüntetett időpontra és helyszínre kell menned. Az érettségi hivatalos kezdése előtt 30 perccel már ott kell lenned a helyszínen. Szóval, ha egy mód van rá, ne késsél, és ne az utolsó pillanatban érkezzél meg a vizsgára. Az írásbeli kémia érettségi május harmadik hetén szokták megtartani. A szóbeli vizsgák június első felében vannak.

Mit kell vinnem az érettségire?

Az írásbeli és a szóbeli érettségi vizsgára vigyél egy fényképes igazolványt, a vizsgabehívódat és kék vagy fekete színű tollat. Vigyél függvénytáblát és zsebszámológépet, de a számológépnek szövegek kezelésére alkalmatlannak kell lennie. Inni- és ennivaló is lehet nálad az írásbelin. A szóbelin a segédeszközöket az lebonyolító iskola biztosítja.

Mit tegyek, ha nincs meg a vizsgabehívóm az érettségi előtt?

Az emelt szintű érettségit a területileg illetékes vármegyei vagy fővárosi kormányhivatal szervezi. Ha a vizsgabehívód nem érkezik meg egy héttel az érettségi előtt, vagy esetleg nem találod, akkor a területileg illetékes kormányhivatalhoz kell fordulnod. Az illetékes kormányhivatalok listáját az Oktatási Hivatal kormányhivatal listáján találhatod meg.

Az írásbeli érettségi alatt

Mi fog történni az írásbeli érettségi?

Az érettségi megkezdése előtt kapni fogsz egy azonosító kódot, amit a feladatsor minden lapjára fel kell írnod. A nevedet nem írhatod oda sehova sem. A vizsgán csak olyan lap használható, amelyen megtalálható a kormányhivatal pecsétje. Tetszőleges sorrendben haladhatsz végig a feladatokon és kérdéseken. Ha elkészültél a feladatsor megoldásával, akkor odaadod azt a felügyelő tanárnak, és már végeztél is. Bármilyen problémád lenne menet közben, fordulj a felügyelő tanárhoz.

Meddig dolgozhatok az írásbeli feladatsoron?

4 órán keresztül.

Milyen szabályokat kell betartanom az írásbeli érettségin?

Felteszem, elég egyértelmű, hogy nem puskázhatsz, nem kérdezgetheted a többi érettségizőt, és más módon se zavarhatod a többieket. Szünet nincs, a mosdóba viszont kimehetsz, de erre engedélyt kell kérned a felügyelő tanártól. A mosdószünet idejére a feladatsort át kell neki adnod, és a távolléted kezdetét és végét fel fogja jegyezni a feladatlapra.

Mi történik, ha szabályszegésen kapnak az érettségin?

Ha megszeged a szabályokat, és elkapnak, akkor a felügyelő tanár a szabályszegés tényét a feladatsorra vezeti. Viszont a feladatlapot visszakapod, és az írásbeli vizsgát folytathatod. A vizsga befejezés után a szabályszegésről jegyzőkönyv készül, amelyben a te külön véleményed is bekerülhet. A szabályszegés elbírálására az érettségi lebonyolításáért felelős bizottság jogosult. A döntést megelőző értekezleten a te véleményedet is meghallgathatják. A bizottság a feladatsor egy részét érvénytelennek nyilváníthatja, és így, az érvénytelen rész pontjait nem veszik figyelembe az írásbeli értékelésekor. Kedvezőtlen esetben a bizottság elrendelheti az adott érettségi vizsga megismétlését, vagy szélsőséges esetben az összes vizsgatárgyból javító érettségire küldhet.

Mit tehetek, ha azt gondolom, hogy az érettségi vizsga nem volt szabályos?

Ha úgy gondolod, hogy az írásbeli érettségi vizsga lebonyolítása nem volt szabályos, akkor az írásbeli vizsga befejezése után, két órán belül, írásbeli észrevételt tehetsz az írásbeli vizsga helyszínén a kormányhivatalnak címezve.

Az írásbeli és a szóbeli között

Mikor tudhatom meg az érettségi megoldásait?

Az írásbeli érettségi feladatsort és annak megoldásait az érettségit követő nap reggelén, 8 órakor teszik közzé az Oktatási Hivatal honlapján.

Kik javítják ki az írásbeli érettségimet?

A kormányhivatalok által felkért kémia szaktanárok javítják ki az írásbeli érettségi feladatsorokat.

Mikor és hol tekinthetem meg a kijavított érettségim?

A kijavított írásbeli érettségibe a tavaszi vizsgaidőszakban május végén, az ősziben november elején tekinthetsz be. A pontos dátum évről évre változik. A betekintés helyszíne az az iskola, amin keresztül jelentkeztél az érettségire, vagy amelyiket a kormányhivatal kijelölt a számodra. A betekintésre munkaidőben, 8 és 16 óra között van lehetőséged.

Hogyan fellebbezhetek?

A kijavított írásbeli érettségi feladatsorról helyben fényképet készíthetsz, de nem viheted el. Az értékelésre vonatkozó esetleges észrevételedet a betekintést követő első munkanap végéig, 16 óráig adhatod le az iskola igazgatójának, aki továbbítani fogja az érettségi lebonyolításáért felelős bizottságnak. Észrevétel hivatalosan akkor tehető, ha a javítás eltér a javítási útmutatóban foglaltaktól, illetve, ha végső pontszámot elszámolták. Bizonyos esetekben adhatnak pontot a javítási útmutatóból hiányzó, de helyes megoldásokra is.

Ha rosszul sikerült az írásbelim, akkor is menjek el szóbelizni?

Ha nem mész el a szóbeli érettségire, akkor az egész érettségi vizsgád érvénytelen. Ha szándékodban áll újra letenni az érettségit, és még sohasem voltál szóbelin, akkor ajánlott elmenni, mert értékes tapasztalatokat szerezhetsz. Másodszorra a legtöbb dolog könnyebb. Az érettségire bocsájtás feltételrendszerének összetettség miatt, előrehozott érettségi esetén lehetséges, hogy egy gyengébben sikerül írásbeli után kedvezőbb, ha egyáltalán nem kapsz érettségi jegyet. Az ilyen ritka esetben kedvező lehet, ha nem mész el szóbelizni, mivel úgy jegyet se fogsz kapni.

Szóbeli érettségi alatt

Mi fog történni a szóbeli érettségin?

A szóbeli vizsgán egy háromtagú, kémia szaktanárokból álló vizsgabizottság előtt fogsz vizsgázni. A terembe hívást követően egy tételt kell húznod. Nem húzhatsz új tételt. Minimum 30 perc felkészülési időt kapsz. Ezalatt végiggondolhatod a tétel A.) és C.) feladatát, illetve a B.) feladatra is fel kell készülnöd. Mindegyik feladathoz készíthetsz vázlatot. A három vizsgáztató tanár közül az egyik tanár kérdez általában. A feleleted mindhárom tanár egyéni értékelő lapon külön értékeli, majd az egyéni értékelések egyeztetése után közösen tesznek javaslatot a feleleted pontszámára.

Hogy fog viselkedni a vizsgabizottság?

Ez alapvetően a vizsgabizottság tagjain múlik. Lehet, hogy kedvesek lesznek, de az is lehet, hogy nem igazán. A vizsgabizottságtól alapvetően a korrektség várható el.

Milyen hosszú leszek bent a szóbeli érettségin?

Nagyjából egy órát.

Szóbeli után

Mikor tudom meg a szóbeli érettségim eredményét?

A szóbeli vizsgád eredményét a középszintű szóbeli érettségi vizsga előtt, az eredményhirdető értekezleten tudhatod meg személyesen. A pontos időpontot megtalálod a vizsgabehívódon.

Hogyan számítják bele az érettségi eredményét a felvételi pontszámokba?

Az emelt szintű biológia érettségin szerzett pontszámodat a maximálisan szerezhető 150 ponttal osztják, majd egész számra kerekítik. Ez annyit jelent, hogy az egész kémia érettségid százalékban kifejezett, kerekített eredményét fogod megkapni kémiából, mint érettségi pontszám. Tehát maximálisan 100 pont szerezhetsz az emelt szintű kémia érettségin.

Hogyan számítják ki az érettségi jegyemet?

Az érettségi jegyet szintén írásbeli és a szóbeli összesített eredmény alapján számítják ki. A 150 pont, amit az érettségin szereztél százalékos eredménnyé számolják át, és az alább táblázat alapján adják az érettségi jegyet:

100-60% jeles (5)
59-47% jó (4)
46-33% közepes (3)
32-25% elégséges (2)
24-0% elégtelen (1)