Biológia középszintű érettségi

Információk a középszintű biológia érettségiről

A biológia érettségi könnyebb váltazata a középszintű biológia érettségi vizsga. A vizsga írásbeli és szóbeli részből áll. Az írásbeli vizsgán egy feladatsort kell megoldani, ami 100 pontot ér. A szóbelin bizottság előtt kell felelni 50 pontér. A két pontszámot összeadják, tehát a maximális pontszám 150, majd ebből a pontszámból számolják a felvételi eljárásban szerezhető pontokat és az érettségi osztályzatot.

Írásbeli vizsga

Az írásbeli vizsga 150 perces, amely alatt egy központilag összeállított feladatsort kell megoldani. A feladatlapot a javítási útmutató alapján annak az iskolának a szaktanára értékeli, ahol az érettségire jelentkeztél. A feladatsoron belül szerepelhetnek egyszerű, lexikai ismereteket számonkérő kérdések, és összetettebb részfeladatok is. Ez utóbbiak kapcsolódhatnak kísérlet leírásához, szöveg és kép értelmezéséhez.

Szóbeli vizsga

A szóbeli vizsga egy nagyjából 15-20 perces feleletből áll, amelyre 30 perc felkészülési időt kapsz. A szóbeli tételsort és a hozzá tartozó értékelési útmutatót a megadott szempontok alapján az érettségi helyszínéül szolgáló iskola szaktanár állítja össze. A tételcímek nyilvánosak, de a konkrét kérdések nem. Legalább 20 tételnek kell alkotnia a tételsort. Minden tétel tartalmaz egy A.) és egy B.) feladatot. A tételek A.) és B.) feladata eltérő témakörhöz tartozik.

Az A.) feladat a jelentkező választásától függően kétféle lehet. Egy projektmunka, amelyet a vizsgázó dolgozat formájában előre elkészít, és ennél a választásnál a tétel A.) feladata helyett, a projektmunkájából felel. Projektmunkát csak az az érettségiző választhat, aki az adott vizsgaidőszakban még tanulói jogviszonyban áll egy középiskolával. A másik lehetőség a tétel A.) feladata, amely kapcsolódhat laboratóriumi vizsgálathoz vagy fajismerethez.

A tételek B.) feladatai egy-egy életközeli témafelvetést fogalmaznak meg. A kérdések az embertanból és az ökológiának a természet- és környezetvédelem témaköreiből kerülnek ki.