Emelt szintű biológia érettségi

Tudnivalók az emelt szintű biológia érettségiről

Jelentkezés

Ki érettségizhet emelt szinten biológiából?

Ha még középiskolában tanulsz, akkor az emelt szintű érettségire mehetsz, amennyiben az érettségi kivételével már sikeresen befejezted a középiskolai tanulmányaidat, és teljesítetted az érettségire bocsájtás összes feltételét. A feltételek között szerepel, hogy a középiskoládban legyen biológia oktatás, illetve, hogy elégtelennél jobb évvégi osztályzataid legyenek. Ha a középiskoládban nincsen biológia oktatás, akkor egy másik iskolában vendégtanulóként kell osztályozóvizsgát letenned biológiából, mielőtt érettségire mehetnél.

Ha már nem jársz középiskolába, de van érettségi bizonyítványod, akkor minden további nélkül érettségizhetsz.

Hova szükséges az emelt szintű biológia érettségi?

Ha állatorvos, fogorvos, gyógyszerész vagy orvos szeretnél lenni, akkor kötelező letenned az emelt szintű biológia érettségit, hogy bekerülhess a magyarországi egyetemekre. Más egyetemi szakokon egy emelt szintű érettségit írnak elő a felvételi során, és a biológiát is válaszhatod a megadott érettségi tantárgyak közül. Ilyen például a biológia, biomérnök, molekuláris bionika mérnök vagy pszichológia szak bizonyos egyetemeken.

Megéri letennem?

Az állatorvos, fogorvos, gyógyszerész és orvos szakokra nem tudsz másképp bejutni, szóval muszáj. Az emelt szintű biológia érettségit általában azért választják az érettségizők, mert a felsőoktatási felvételi eljárás előírja. Az egyetemi szakokon, ahol más emelt szintű érettségi vizsgatárgyat is választhatsz, nem biztos, hogy a biológiát tudod a legkönnyebben a szükséges eredménnyel letenni. Másfelől, ha a megcélzott egyetemi szak erősen épít a biológiára, akkor némi előnyben lehetsz az egyetem elején, ha biológiát választottad az előírt emelt szintű érettséginek, és nem valamilyen más, a szakhoz kevésbé illeszkedő érettségi tantárgyat.

Megéri letennem előrehozott érettségiként?

Ha középiskolai biológia tanulmányaidat a 12. osztály előtt befejezed, akkor érdemes lehet letenned az emelt szintű biológiát előrehozott érettségiként. Az előrehozott érettségi az időpontjától eltekintve nem tér el a szokásos, 12. osztály végén letett érettségitől. Az előnyök között szerepel, hogy egyszerűbb lehet csak egy érettségi tantárgyra felkészülni, illetve, hogy még jobban emlékszel az iskolai biológia órákra, és így kevesebbet kell készülnöd.

Hogyan tudok az érettségire jelentkezni?

Ha középiskolás vagy, akkor általában a saját középiskoládban tudsz az érettségire jelentkezni. Ha már nem vagy középiskolás, akkor a legtöbb középiskolában vagy kormányhivatalban leadhatod a jelentkezésed. A tavaszi vizsgaidőszakra február 15-ig, amíg az őszire szeptember 5-ig kell leadni a jelentkezést. Az érettségi vizsgára és a felsőoktatási felvételi eljárásba külön-külön kell jelentkezni. A két jelentkezés nem helyettesíti egymást. A felsőoktatási intézményekbe történő jelentkezés határideje szintén február 15-e, és a felvi.hu honlapon, az e-felvételi használatával történik. Hasonlóképpen nem térünk ki részletesen ezen az weboldalon az különböző felsőoktatási intézmények felvételi meghallgatásaira (szóbelijeire). Mivel ezeket a különböző felsőoktatási intézmények sokszor egymástól függetlenül alakítanak ki, meglehetősen változatos tematikájuak lehetnek. Adott esetben az orvosi egyetemeken önéletrajzot kell vinni, vagy szituációs feladatokat kell megoldani ezeken az intézmény felvételi meghallgatásokon.

Kell-e fizetnem az érettségi vizsgáért a jelentkezéskor?

Középiskolásoknak (esetleg felnőttképzésben részvevőknek) az első érettségi, illetve az első pótló és javító érettségi ingyenes, viszont az érettségi díjköteles minden más esetben. Egy tantárgy emelt szintű érettségi vizsgájának a díja a mindenkori minimálbér 25%-a. A vizsgadíjat banki utalással vagy utalványon kell befizetni, illetve a befizetési igazolását jelentkezéskor csatolni kell. Részletes információk az Oktatási Hivatal „Érettségi vizsgadíj fizetésére vonatkozó információk” oldalán találhatóak.

Felkészülés

Mit kell tudnom biológiából az érettségin?

Az emelt szintű biológia érettségi tananyagát a biológia érettségi követelményrendszer írja le meglehetősen részletesen. A követelményrendszer a 2020-as Nemzeti Alaptantervre épül, éppúgy, mint az általános és középiskolai biológia oktatás. Bár az alaptanterv azonos, az emelt szintű érettségi szintje lényegesen magasabb az átlagos középiskolai biológia óráknál. Az emelt szintű érettségi számottevő ismeretanyagot tartalmaz az állattan, biokémia, biotechnológia, embertan, etológia, genetika, mikrobiológia, növénytan, ökológia és sejtbiológia tudományágakból. Ráadásul szövegértési, logikai és matematikai készségeket (kompetenciákat) szintén igényel az érettségi. Az írásbeli és szóbeli érettségi jellege eltér. Az írásbelin a teljes tananyagot lefedő feladatsort kell megoldanod, amíg a szóbelin vizsgabizottság előtt kell beszélned rövidebben pár témáról, amit a véletlenszerűen kihúzott tétel tartalmaz. A számonkérés eltéréseinek ellenére az írásbeli és szóbeli érettségin a biológia ismeretanyag és az elvárt készségek azonosak.

Milyen feladatokat fogok az írásbeli érettségin kapni?

Az emelt szintű biológia érettségi feladatsorokat központilag állítják össze, és cseppet sem meglepő módon, a pontos tartalmuk az érettségik előtt titkos. Egy feladatsor 8-10 db feladatot tartalmaz, amivel összesen 100 pontot szerezhetsz. A feladatok jól lefedik a tananyagot képző biológia tudományágakat, ritkán fordul elő, hogy egy tudományág teljesen kimarad. Egy feladaton belül vannak tesztkérdések (megadott lehetőségek közül kell választani) és kifejtős kérdések (rövid szöveggel kell válaszolni) is. Egy feladat kérdései sokszor több biológia tudományágat is érintenek. Bizonyos kérdések megválaszolásához egyszerűen csak emlékezned kell bizonyos információkra. Más kérdések megválaszolásához szövegértési, logikai és matematikai készségek is szükségesek. Ilyenek például a szövegelemzést, ábrafelismerést, diagramelemzést vagy számolást is igénylő kérdések. Az első 7-9 feladat kérdései 80 pontot érnek. Az utolsó feladatnál két alfeladat közül kell választanod egyet. Az egyik alfeladat témája ökológia vagy növénytan, a másiké meg embertan. Az utolsó feladatban a teszt- és kifejtős kérdések 10 pontot adnak, és a megadott szempontok alapján megírt esszé a maradék 10 pontot.

Mit tartalmaz a tétel, amit a szóbeli érettségin fogok kapni?

A szóbeli érettségin egy legalább 20 tételt tartalmazó tételsorból fogsz egy tételt kapni, amit központilag állítanak össze. A szóbeli vizsgán összesen 50 pontot szerezhetsz. A tételek egy A.) és egy B.) feladatból állnak, amelyek nem tartozhatnak egy biológia tudományághoz. Az A.) feladatok címei nyilvánosak, de a feladat pontos tartalma nem ismert. A B.) feladatok témáit a követelményrendszerben dőlt betűvel írt ismereteiből válogatják ki. Az A.) feladatnál egy rövidebb témát kell önállóan kifejtened a megadott kérdések és szempontok alapján. A B.) feladatok gyakran tartalmaznak szöveg-, táblázat-, diagramelemzést vagy ábrafelismerést, de akár genetikai feladatot is adhatnak B.) feladatnak. Az A.) feladat inkább a biológiai ismereteid felmérését célozza meg, amíg a B.) feladatból a szövegértési és logikai készségeidet is felmérik. Az A.) feladatra maximum 20 pontot, a B.) feladatra 25 pontot és az egész felelet felépítésére és a szaknyelv használatára további 5 pontot kaphatsz maximálisan.

Érdemes-e kidolgozni a tételeket a szóbelire?

Nincs egyértelmű válasz erre a kérdésre. A tételek A.) feladatait ki lehet dolgozni a nyilvános tételcímek és követelményrendszer alapján, amelyek elég jól átfedésben lehetnek az A.) feladatok tartalmával. Szintén a tételek kidolgozása mellett szólhat, hogy a tételek segítik rendszerezni és megtanulni a tananyagot. Másfelől a tapasztalat azt mutatja, hogy az A.) feladatok tartalma eltérhet a hivatalos kiadott feladat címektől. Ha ki is dolgozod a szóbeli A.) feladatokat, akkor se felejtsd el, hogy az írásbeli feladatsor és a szóbeli B.) feladatok sikeres megoldásához érdemes gyakorolni a szöveg-, táblázat-, diagramelemzést és ábrafelismerést.

Hogyan készüljek fel?

Közhelyes, hogy minden ember más, de történetesen az érettségi felkészülésre biztosan érvényes ez az igazság. Tehát nehéz neked személyre szabott útmutatást adni, hogy hogyan készüljél fel a biológia érettségire. Az egyik legfontosabb tényező, hogy sok energiát tudjál beletenni a felkészülésbe, hiszen a tananyag nagy. Rengeteg tankönyvet és feladatgyűjteményt árulnak, és az interneten is tele van különböző ingyenes jegyzetekkel és videókkal. A bőség zavarában viszont könnyű elveszni, és bár a követelményrendszer részletes, alapvetően a felkészítő tanároknak szól, és nem az érettségizőknek. A hatékony felkészüléshez sokak számára nagyon hasznos egy jó fakultáció vagy tanfolyam, ahol a szükséges tapasztalat rendelkezésre áll az érettségi felkészítésben. Szintén fontos, hogy gyakoroljál az érettségin előforduló feladatokkal azonos típusú és szintű feladatokon.

Mennyi időre lesz szükségem a felkészüléshez?

Ez nagyban függ attól, hogy most mennyire vagy felkészülve. Lehet, hogy sokat tanultál már az iskolai biológia órákon, és az érettségihez szükséges készségeid (matematikai és logikai készségek, szövegértés) szintén jók. Az is lehet, hogy csak most vágsz bele, és nulláról indulsz. Ha nulláról indulsz, és a készségeid rendben vannak, akkor szükséged lesz minimum egy tanévre, illetve a tanéven belül folyamatos és sok tanulásra. Ha valamilyen készségedben jelentős lemaradás van, akkor hosszabb készüléssel célszerű számolnod.

Az érettségi előtt

Hol és mikor fogok érettségizni?

Az emelt szintű érettségi vizsgára központilag osztják be az érettségizőket, tehát a vizsgabehívón feltüntetett időpontra és helyszínre kell menned. Az érettségi hivatalos kezdése előtt 30 perccel már ott kell lenned a helyszínen. Szóval, ha lehet, ne késsél, és ne az utolsó pillanatban essél be a vizsgára. Az írásbeli biológia érettségit május harmadik hetén szokták megtartani. A szóbeli vizsgák június első felében vannak.

Mit kell vinnem az érettségire?

Az írásbeli és a szóbeli érettségi vizsgára vigyél egy fényképes igazolványt, a vizsgabehívódat és kék vagy fekete színű tollat. Szövegek kezelésére alkalmatlan zsebszámológépet szintél vigyél az írásbelire, illetve inni- és ennivaló is lehet nálad. A szóbelin a segédeszközöket az lebonyolító iskola biztosítja.

Mit tegyek, ha nincs meg a vizsgabehívóm az érettségi előtt?

Az emelt szintű érettségit a területileg illetékes vármegyei vagy fővárosi kormányhivatal szervezi. Ha a vizsgabehívód nem érkezik meg egy héttel az érettségi előtt, vagy esetleg nem találod, akkor a területileg illetékes kormányhivatalhoz kell fordulnod. Az illetékes kormányhivatalok listáját az Oktatási Hivatal kormányhivatal listáján találod meg.

Az írásbeli érettségi alatt

Mi fog történni az írásbeli érettségi?

Az érettségi megkezdése előtt kapni fogsz egy azonosító kódot, amit a feladatsor minden lapjára fel kell írnod. A nevedet nem írhatod oda sehova sem. A vizsgán csak olyan lap használható, amelyen megtalálható a kormányhivatal pecsétje. Tetszőleges sorrendben haladhatsz végig a feladatokon és kérdéseken. Ha elkészültél a feladatsor megoldásával, akkor odaadod azt a felügyelő tanárnak, és már végeztél is. Bármilyen problémád lenne menet közben, fordulj a felügyelő tanárhoz.

Meddig dolgozhatok az írásbeli feladatsoron?

4 órán keresztül.

Milyen szabályokat kell betartanom az írásbeli érettségin?

Nyilvánvalóan nem puskázhatsz, nem kérdezgetheted a többi érettségizőt, és más módon se zavarhatod a többieket. Szünet nincs, a mosdóba viszont kimehetsz. Erre engedélyt kell kérned a felügyelő tanártól. A szünet idejére a feladatsort át kell neki adnod, és a távolléted kezdetét és végét fel fogja jegyezni a feladatlapra.

Mi történik, ha szabályszegésen kapnak az érettségin?

Ha megszeged a szabályokat, és észrevesznek, akkor a felügyelő tanár a szabályszegés tényét rávezeti a feladatsorodra. Viszont a feladatlapot visszakapod, és az írásbeli vizsgát folytathatod. A vizsga befejezés után a szabályszegésről jegyzőkönyv készül, amelyben a te külön véleményed is bekerülhet. A szabályszegés elbírálására az érettségi lebonyolításáért felelős bizottság jogosult. A döntést megelőző értekezleten a te véleményedet is meghallgathatják. A bizottság a feladatsor egy részét érvénytelennek nyilváníthatja, és így, az érvénytelen rész pontjait nem veszik figyelembe az írásbeli értékelésekor. Rosszabb esetben elrendelheti az adott érettségi vizsga megismétlését, vagy szélsőséges esetben az összes vizsgatárgyból javító érettségire küldhet.

Mit tehetek, ha azt gondolom, hogy az érettségi vizsga nem volt szabályos?

Ha úgy gondolod, hogy az írásbeli érettségi vizsga lebonyolítása nem volt szabályos, akkor az írásbeli vizsga befejezése után, két órán belül, írásbeli észrevételt tehetsz az írásbeli vizsga helyszínén a kormányhivatalnak címezve.

Az írásbeli és a szóbeli között

Mikor tudhatom meg az érettségi megoldásait?

Az írásbeli érettségi feladatsort és annak megoldásait az érettségit követő nap reggelén, 8 órakor teszik közzé az Oktatási Hivatal honlapján.

Kik javítják ki az írásbeli érettségimet?

A kormányhivatalok által felkért biológia szaktanárok javítják ki az írásbeli érettségidet.

Mikor és hol tekinthetem meg a kijavított érettségim?

A kijavított írásbeli érettségibe a tavaszi vizsgaidőszakban május végén, az ősziben november elején tekinthetsz bele. A pontos dátum évről évre változik. A betekintés helyszíne az az iskola, amin keresztül jelentkeztél az érettségire, vagy amelyiket a kormányhivatal megjelölt. A betekintésre munkaidőben, 8 és 16 óra között van lehetőséged.

Hogyan fellebbezhetek?

A kijavított írásbeli érettségi feladatsorod helyben lefotózhatod, de nem viheted el. Az értékelésre vonatkozó esetleges észrevételedet a betekintést követő első munkanap végéig, 16 óráig adhatod le az iskola igazgatójának, aki továbbítani fogja az érettségi lebonyolításáért felelős bizottságnak. Észrevétel akkor tehető, ha a javítás eltér a javítási útmutatóban foglaltaktól, illetve, ha végső pontszámot elszámolták. Bizonyos esetekben adhatnak pontot a javítási útmutatóból hiányzó, de helyes megoldásokra is.

Ha rosszul sikerült az írásbelim, akkor is menjek el szóbelizni?

Ha nem mész el a szóbeli érettségire, akkor az egész érettségi vizsgád érvénytelen. Ha szándékodban áll újra letenni az érettségit, és még sohasem voltál szóbelin, akkor is ajánlott elmenni, mert értékes tapasztalatokat szerezhetsz. Másodszorra a legtöbb dolog könnyebb. Az érettségire bocsájtás feltételrendszerének összetettség miatt, előrehozott érettségi esetén lehetséges, hogy egy gyengébben sikerül írásbeli után kedvezőbb, ha egyáltalán nem kapsz érettségi jegyet. Az ilyen ritka esetben kedvező lehet, ha nem mész el szóbelizni, mivel úgy jegyet se fogsz kapni.

Szóbeli érettségi alatt

Mi fog történni a szóbeli érettségin?

A szóbeli vizsgán egy háromtagú, biológia szaktanárokból álló vizsgabizottság előtt fogsz vizsgázni. A terembe hívást követően egy tételt kell húznod. Nem húzhatsz új tételt, ha nem vagy megelégedve az elsővel. Minimum 30 perc felkészülési időt kapsz. Ezalatt végiggondolhatod a tétel A.) feladatát, illetve a B.) feladathoz esetlegesen hozzátartozó szöveget, táblázatot vagy diagramot is elemezned kell, és a B.) feladathoz kapcsolodó kérdéseket szintén végignézheted. Mindkét feladathoz készíthetsz vázlatot a feleletedhez. A három vizsgáztató tanár közül az egyik tanár kérdez általában. A feleleted mindhárom tanár egyéni értékelő lapon külön értékeli, majd a szóbeli vizsga után az egyéni értékeléseket egyeztetik, majd közösen tesznek javaslatot a feleleted pontszámára.

Hogy fog viselkedni a vizsgabizottság?

Ez alapvetően a vizsgabizottság tagjain múlik. Lehet, hogy kedvesek lesznek, de az is lehet, hogy nem igazán. A vizsgabizottságtól alapvetően a korrektség várható el.

Milyen hosszan leszek bent a szóbeli érettségin?

Nagyjából egy órát.

Szóbeli után

Mikor tudom meg a szóbeli érettségim eredményét?

A szóbeli vizsgád eredményét a középszintű szóbeli érettségi vizsga kezdete előtt, az eredményhirdető értekezleten tudhatod meg személyesen. A pontos időpontot megtalálod a vizsgabehívódon.

Hogyan számítják bele az érettségi eredményét a felvételi pontszámokba?

Az emelt szintű biológia érettségin szerzett pontszámodat a maximálisan szerezhető 150 ponttal osztják, majd egész számra kerekítik. Ez annyit jelent, hogy az egész biológia érettségid százalékban kifejezett, kerekített eredményét fogod megkapni biológiából, mint érettségi pontszám. Tehát maximálisan 100 pont szerezhetsz az emelt szintű biológia érettségin.

Hogyan számítják ki az érettségi jegyemet?

Az érettségi jegyet szintén írásbeli és a szóbeli összesített eredmény alapján számítják ki. A 150 pont, amit az érettségin szereztél százalékos eredménnyé számolják át, és az alább táblázat alapján adják az érettségi jegyet:

100-60% jeles (5)
59-47% jó (4)
46-33% közepes (3)
32-25% elégséges (2)
24-0% elégtelen (1)