Középszintű matematika érettségi

Információk a középszintű matematika érettségiről

Jelentkezés

Ki érettségizhet matematikából?

Akkor jelentkezhetsz középszintű matematika érettségire, ha matematikából minden tanévet (1-12. osztály) sikeresen teljesítetted. Ha tanulói jogviszonnyal rendelkezel, de érettségi bizonyítvánnyal még nem, akkor a május-júniusi vizsgaidőszakban csak a „saját” középiskolában jelentkezhetsz. Minden további információt és segítséget a „saját” középiskola fog megadni. Ha már nem jársz középiskolába, de van érettségi bizonyítványod, akkor minden további nélkül mehetsz érettségizni matematikából.

Középszinten vagy emelt szinten érettségizzek?

A középszintű matematika a kötelező tantárgyak egyike. Azt, hogy esetleg emelt szinten szeretnél érettségizni matematikából azt, te döntöd el, aszerint, hogy a felsőoktatási intézménybe, ahova jelentkezel, szükséges-e az emelt szintű érettségi, vagy aszerint, hogy melyik esetben szerezhetsz több pontot a felvételi eljárásban.

Általában a felsőoktatási intézmények által felsorolt vizsgatárgyakból egyet kell emelt szinten teljesíteni. A matematika emelt szintű érettségi a mérnöki szakokhoz, a gazdasági, a közgazdasági és a matematika/matematikus szakokhoz kell. Van olyan a fent említett szakok között, ahol az emelt szintű matematika érettségi egyenesen kötelező a felvételihez.

Hogyan tudok az érettségire jelentkezni?

Ha középiskolás vagy, akkor általában a saját középiskoládban tudsz az érettségire jelentkezni. Ha már nem vagy középiskolás, akkor a legtöbb középiskolában vagy kormányhivatalban leadhatod a jelentkezésed. A tavaszi vizsgaidőszakra február 15-ig, amíg az őszire szeptember 5-ig kell leadni a jelentkezést. Az érettségi vizsgára és a felsőoktatási felvételi eljárásba külön-külön kell jelentkezni. A két jelentkezés nem helyettesíti egymást. A felsőoktatási intézményekbe történő jelentkezés határideje szintén február 15-e, és a felvi.hu honlapon, az e-felvételi használatával történik.

Kell-e fizetnem az érettségi vizsgáért a jelentkezéskor?

Középiskolásoknak (esetleg felnőttképzésben résztvevőknek) az első érettségi, illetve az első pótló és javító érettségi ingyenes, viszont minden más esetben díjköteles. Egy tantárgy középszintű érettségi vizsgájának a díja a mindenkori minimálbér 15%-a. A vizsgadíjat banki utalással vagy utalványon kell befizetni, illetve a befizetés igazolását jelentkezéskor csatolni kell. Részletes információk az Oktatási Hivatal „Érettségi vizsgadíj fizetésére vonatkozó információk” oldalán találhatóak.

Felkészülés

Mit kell tudnom matematikából?

A matematika érettségi követelményrendszer a 2020-as Nemzeti Alaptantervre épül és lefedi a teljes középiskolai matematika tananyagot. Ez lényegében nem más, mint:

Kijelentéseket megfogalmazni, azokat összekapcsolni, azok igazságtartalmát megállapítani.

Betűs kifejezéseket (képleteket) értelmezni, használni, kezelni, és látni, hogy mi van a „betűk mögött”.

Adott szövegben rejlő matematikai problémákat észrevenni, illetve az adott probléma megoldására egyenletet, egyenlőtlenséget vagy egyenletrendszert felírni.

Eredményeket előre megbecsülni és megállapítani, hogy az eredmény reális-e vagy sem.

Adatokat szemléltetni és jellemezni, illetve a körülöttünk lévő világ egyszerűbb matematikai összefüggéseit megjeleníteni és elemezni.

Síkban és térben tájékozódni, térbeli viszonyokat elképzelni, megfelelő ábrát készíteni.

Hogyan készüljek fel?

Alapvetően sok türelemmel és gyakorlással. Lehet, hogy valamit rögtön megértesz és kevés gyakorlás is elég lesz. De az is lehet, hogy a megértés csak a sok gyakorlás után következik be. Rengeteg tankönyv és feladatgyűjtemény létezik, az internet is tele van különböző ingyenes vagy fizetős jegyzetekkel és videókkal. A bőség zavarában viszont könnyű elveszni, és bár a követelményrendszer részletes, alapvetően a felkészítő tanároknak szól, és nem az érettségizőknek. Ha megy egyedül, akkor készülj úgy. Igénybe veheted az online videógyűjtemények segítségét is, ha gondolod. Ha viszont több segítségre, útmutatás van szükséged, akkor jobb, ha élő órákat is tartalmazó tanfolyammal készülsz vagy tanárral, ahol vagy akitől kérdezhetsz.

Mennyi időre lesz szükségem a felkészüléshez?

Attól függ, hol tartasz most. Általában az érettségi évének 8 hónapjában (szeptembertől április végéig) érdemes rendszeresen készülni.

Írásbeli érettségi

Hol és mikor fogok érettségizni?

Az emelt szintű érettségi vizsgára központilag osztják be az érettségizőket, tehát a vizsgabehívón feltüntetett időpontra és helyszínre kell menned. Az érettségi hivatalos kezdése előtt 30 perccel már ott kell lenned a helyszínen. Szóval, ha lehet, ne késsél, és ne az utolsó pillanatban essél be a vizsgára. Az írásbeli matematika érettségit május második hetén szokták megtartani.

Mit kell vinnem az érettségire?

A használható segédeszközöket, illetve élelmet és innivalót igény szerint. A használható segédeszközök a függvénytáblázat, amiből egyidejűleg akár többfélét is vihetsz, szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, körző, vonalzó és szögmérő Ezekről mind neked kell gondoskodnod személy szerint, mert a vizsgázók a vizsga során egymásnak nem adhatnak át segédeszközt. A mobiltelefont nem használhatod számológépként, és a telefonokat az érettségi előtt kikapcsolt állapotban le kell tenni a tanári asztalra. A két legfontosabb ezek közül a függvénytáblázat és a számológép. Ezek használatát és kezelését meg kell tanulnod a felkészülés során.

Függvénytáblázat

Mindegy melyiket használod, de azt, amelyiket használni szeretnéd az érettségin, a készülés során rendszeresen használd. Mivel az érettségi időszakban a legtöbben más tantárgyakból is vizsgáznak, ezért ennyi adatot, képletet nem biztos, hogy meg tudsz jegyezni. Érdemes ezért a függvénytáblázatot, mint „puskát”, már a készülés során használni. Ha az érettségin nyitod ki először, nem fogod tudni, mit hol keress, és sok időt fogsz veszteni. Vannak olyan dolgok, amelyek egyik függvénytáblázatban sincsenek benne, azokat meg kell tanulnod.

Szabad-e beleírni a függvénytáblázatba?

Nem. Semmit. Elvileg minden iskola kötelessége a függvénytáblázatokat az érettségi megkezdése előtt beszedni és átnézni, hogy ne legyen beleírva semmi. Sehol semmi, azaz a fizika résznél sem lehet jegyzet. Sőt, még színes jelölőkkel sem jelölheted be, hogy mit hol találsz. A függvénytáblázatnak úgy kell kinéznie, mint ahogy a nyomdából kikerült. Esetleg lehet egy picit gyűröttebb.

Számológép

A régi, muzeális darabokat tedd a vitrinbe emléknek, de az érettségire már egy korszerű géppel készülj. Ez az egyik legfontosabb segédeszköz. Mindenképp kijelzős és tudományos gép legyen. Lásd rajta, mit írtál be és mit számolt ki neked. Bizonyos funkciók gombnyomással elérhetőek legyenek, ne kelljen a menüből keresgélni. Semmiképp se úgy tervezz, és ne úgy készülj, hogy majd az érettségire kölcsönkérsz egyet, addig jó lesz a mobiltelefon. Ezeket a jobb gépeket nem fogod tudni használni, ha előtte sosem használtad. Úgy nem lesz segítség, csak plusz stresszforrás. A legjobb, ha már 9. évfolyamtól használsz egy jól bevált gépet és azt fogod használni az érettségin is.

Milyen szabályokat kell betartanom az írásbeli érettségin?

Feltesszük, elég nyilvánvaló, hogy nem puskázhatsz. Továbbá nem kérdezgetheted a többi érettségizőt, nem kérhetsz kölcsön semmit sem és más módon sem zavarhatod a többieket. Szünet nincs, a mosdóba viszont kimehetsz, de először 60 perc után. Erre engedélyt kell kérned a felügyelő tanártól. A szünet idejére a feladatsort át kell neki adnod, és a távolléted kezdetét és végét fel fogja jegyezni a feladatlapra. Egy teremből egyszerre csak maximum 2 érettségiző mehet ki.

Mi történik, ha szabályszegésen kapnak az érettségin?

Ha megszeged a szabályokat, akkor a felügyelőtanár a szabályszegés tényét rávezeti a feladatsorodra. Viszont a feladatlapot visszakapod, és az írásbeli vizsgát folytathatod. A vizsga befejezés után a szabályszegésről jegyzőkönyv készül, amelyben a te véleményed is bekerülhet a szabályszegésről. A szabályszegés elbírálására az érettségi lebonyolításáért felelős bizottság jogosult. A döntést megelőző értekezleten a te véleményedet is meghallgathatják. A bizottság a feladatsor egy részét érvénytelennek nyilváníthatja, és így, az érvénytelen rész pontjait nem veszik figyelembe az írásbeli értékelésekor. Rosszabb esetben elrendelheti az adott érettségi vizsga megismétlését. Szélsőséges esetben az összes vizsgatárgyból javító érettségire küldhetnek.

Az írásbeli érettségi után

Mikor tudhatom meg az érettségi megoldásait?

Az írásbeli érettségi feladatsort és annak megoldásait az érettségit követő nap reggelén, 8 órakor teszik közzé az Oktatási Hivatal honlapján.

Kik javítják ki az írásbeli érettségimet?

A középszintű érettségit a saját szaktanárod javítja, illetve annak az iskolának a szaktanára, ahol jelentkeztél az érettségire.

Mikor és hol tekinthetem meg a kijavított érettségim?

A kijavított írásbeli érettségibe a tavaszi vizsgaidőszakban május végén, az ősziben november elején tekinthetsz bele. A pontos dátum évről évre iskolánként változó. A betekintés helyszíne az az iskola, ahol a vizsgát írtad. A betekintésre munkaidőben, 8 és 16 óra között van lehetőséged.

Hogyan fellebbezhetek?

Ha a betekintés során észreveszel többletpontot, de a javító szaktanároddal nem sikerül megállapodnod, akkor fellebbezhetsz. Ehhez érdemes a kijavított írásbeli érettségi feladatsort lefotóznod, mivel a feladatsort nem viheted el. Az értékelésre vonatkozó esetleges észrevételedet a betekintést követő első munkanap végéig, 16 óráig adhatod le az iskola igazgatójának, aki továbbítani fogja az érettségi lebonyolításáért felelős bizottságnak. Észrevétel akkor tehető, ha a javítás eltér a javítási útmutatóban foglaltaktól, illetve, ha a végső pontszámot elszámolták. Bizonyos esetekben adhatnak pontot a javítási útmutatóból hiányzó, de helyes megoldásokra is.

Szóbeli vizsga

A középszintű matek érettségin csak akkor kell szóbelire menni, ha az írásbeli nem éri el a kettes határát, a 25 pontot, de legalább 12 pontot mégis sikerült szerezni. Ha nincs meg a 12 pont az írásbelin, akkor a következő érettségi időszakban lehet javító érettségi vizsgát tenni.

A szóbeli vizsgán összesen 50 pont szerezhető. 15 pont elméleti kérdésekből, és további 30 pont három feladat megoldásából. A maradék 5 pontot az önálló teljesítményre való képesség, a feladatok logikus előadása, illetve a matematikai kommunikációs készségre adják. A szóbeli vizsgára küldött érettségizőnek a végső értékelése az írásbeli és a szóbeli vizsga együttes pontszáma alapján történik.