Matematika érettségi követelmények

Középszintű matematika érettségi követelmények

A követelményekről röviden

A középszintű matematika írásbeli érettségi feladatsorok a matematikai fogalmak számonkérését, az alapismeretek és az alapkészségek felmérését szolgálják, és a matematika érettségi könnyebben teljesíthető, egyszerűsített változata. A követelmények meglehetősen világosan az 2024-től érvényes új matematika követleményrendszerben vannak benne. Általánosságban elmondható, hogy a középszintű matematika érettségi feladatsorok változatosak és a tananyagot elég jól lefedik.

Egy feladatsor I. feladatlapja pár perces, rövid feladatokból áll, amelyek megoldásakor a matematikára kevésbé ráérző tanulók számára is van lehetőség arra, hogy bemutassák, hogy bizonyos lexikai ismereteket és készségeket elsajátítottak. A II. feladatlap már időigényesebb és nehezebb feladatokból áll, gyakran kell egy ötlet a kezdőlépéshez. Mivel egy feladat több részből áll, sokszor a bevezető, kezdő kérdés adja az ötletet a többi feladatrész megoldásához. Ez a kezdő feladatrész lehet bizonyítás is. Időnként egy-egy feladatrész alig kíván az általános iskolai tudásnál többet.

Követelmény témakörönként és tartalmi arányok

Halmazok, logika, kombinatorika és gráfok: 20%

Alapműveletek, oszthatóság, számrendszerek, racionális és irracionális számok, valós számok, hatvány, gyök, logaritmus, betűkifejezések, arányosság, százalékszámítás, egyenletek, egyenletrendszerek és egyenlőtlenségek: 25%

Függvények, függvények grafikonja, függvénytranszformációk, függvények jellemzése, illetve sorozatok, számtani és mértani sorozatok, kamatos kamat és járadékszámítás: 15%

Elemi geometria, térelemek, geometriai transzformációk (egybevágóság és hasonlóság), síkbeli és térbeli alakzatok, illetve vektorok, trigonometria, koordinátageometria, kerület, terület, felszín, térfogat: 25%

Statisztika és valószínűségszámítás: 15%

A matematika követelmények változása 2024-től

Nehezebb lesz az új matek érettségi?

Annyiban mindenképp nehezebb lesz, hogy egyelőre csak egy mintafeladatsort [https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/mintafeladatok_2024] ismerünk. Vannak olyan feladatok a mintafeladatsorban, amelyek korábban még nem szerepeltek, de a mintafeladatsor a terjedelme miatt nem térhet ki a lehetséges új feladatok nagy részére. Érdemes kiválogatni a felkészülés során a korábbi feladatok közül, hogy mi az, ami már nem szerepel a követelmények között, hiszen azokat már nem kell gyakorolni.

Kinek lesz könnyebb az új matek érettségi?

Azoknak, akik sokat foglalkoztak logikai képességeik fejlesztésével, vagy azok, akik megtanulták a matematika nyelvét, tudnak így gondolkodni és nem ijednek meg a szöveges feladatoktól. A nehéznek gondolt valószínűségszámításból új feladatok várhatók, de aki elég korán kezdte a kombinatorikát és valószínűségszámítást, annak nem lesz nehéz. A pénzügyi számítások is új témakör lesz, de erre az életben is szükség van, ezért ilyen feladatok már a korábbi érettségikben is szerepeltek. A másik nagy mumus, a koordinátageometria volt, de ebből a témakörből sok minden kikerült.

Az új vizsgakövetelményben nagyobb szerepet kap a szövegértés, mivel az új matek érettségi a kompetencia alapú tudásra épül. A kompetencia alapú tudás nagyjából, és egyszerűen megfogalmazva azt jelenti, hogy tudsz számolni, becsülni, mérni, rendszerezni, következtetni, érvelni, bizonyítani, kérdezni és a problémát megoldani.

A változásokról részletesen

Minden témakörben vannak változások. Az új vizsgakövetelmény még inkább a kompetencia alapú tudásra helyezi a hangsúlyt, bár több tétel bizonyítását is ismerni kell. Igaz, a legtöbb tétel és bizonyítása a függvénytáblában megtalálható. Ezért a bizonyításokat feltételezhetően csak a szóbeli érettségin kérik számon.

Halmazok, matematikai logika, kombinatorika és a gráfok

Bekerült:

a „kizáró vagy” és használata halmazműveletekben

állítások és tételek bizonyítása

n alapú számrendszer (eddig csak a 2-es számrendszer volt követelmény)

Kikerült:

a szükséges és elégséges feltétel fogalma és alkalmazása

Algebra és számelmélet

Bekerült:

hatványozás azonosságainak bizonyítása pozitív egész kitevő esetén

exponenciális folyamatokkal kapcsolatos problémák modellezése és megoldása

Kikerült:

logaritmus azonosságai és logaritmusos egyenlete

másodfokú egyenletrendszerek,

törtes egyenletek és egyenlőtlenségek

két pozitív szám számtani és mértani közepének fogalma, kapcsolata és használata

Függvények és sorozatok

Bekerült:

számtani és mértani sorozat összegképletének bizonyítása

gyűjtőjáradék és törlesztőrészlet számolása

megtakarítási, befektetési és hitelfelvételi lehetőségekkel és azok kockázati tényezőivel kapcsolatos feladatok megoldása

Kikerült:

az inverz függvény fogalma

harmadfokú, abszolútérték, trigonometrikus és logaritmus függvények ábrázolása, illetve jellemzése

a függvényjellemzésnél a periodicitás és a paritás (az abszolútérték viszont maradt)

Geometria

Bekerült:

oldalfelező merőlegesek metszéspontjára, illetve belső szögfelezők metszéspontjára vonatkozó tétel bizonyítása

konvex sokszögeknél az átlók számára, illetve a belső és külső szögösszegre vonatkozó tételek bizonyítása

Pitagorasz-tétel és Thalész-tétel bizonyítása

szinusztétel bizonyítása

körgyűrű kerületének és területének kiszámolása

Kikerült:

szakasz adott arányú osztópontjának számolása

magasság- és befogótétel

vektorok felbontása összetevőkre, skaláris szorzat és a vektor 90°-os elforgatottja

szögfüggvények általános definíciója

koordináta geometriából a harmadoló pont és a súlypont koordinátáinak ismerete

kétismeretlenes másodfokú egyenletből a kör középpontjának és sugarának meghatározása; kör és egyenes metszéspontja, illetve a kör adott pontjában húzott érintő egyenlete

Valószínűségszámítás és a statisztika

Bekerült:

sodrófa (box-plot) diagram, kvartilisek

megfelelő diagramtípus választása egy adathalmaz ábrázolásához és érvelés a választott diagram mellett

grafikus manipuláció ismerete és a diagram javítása

geometriai valószínűség

várható érték

Kikerült:

súlyozott számtani közép és az átlagos abszolút eltérés