Érettségi jelentkezés

Jelentkezés az érettségi vizsgára

Fontos alapinformációk

Az érettségire jelentkezés módja több dologtól is függ.

Az érettségi vizsgával alapvetően két célod lehet. Az első, hogy megszerezzed az érettségi bizonyítványt, a második, hogy az érettségi vizsgád eredményeivel bekerüljél a felsőoktatásba. Ha csak az érettségidet szeretnéd megszerezni, akkor csak is kizárólag az érettségire kell jelentkezned. Ha azért mész érettségizni (vagy azért is), mert az adott tantárgyat (vagy tantárgyakat) a felsőoktatási felvételi eljárásban megkövetelik tőled, akkor külön kell jelentkezned az érettségire, és külön a felsőoktatási felvételi eljárásra. Az előbbit a középiskolákban vagy a kormányhivatalokon keresztül teheted meg, és erről fogunk itt a továbbiakban írni. Az utóbbira, a felsőoktatási felvételi eljárásra, mindenki egységesen a felvi.hu honlapon az e-felvételi online felületén jelentkezhet, amelynek a szabályait a továbbiakban itt nem részletezzük.

A jelentkezés mikéntjét szintén módosíthatja, hogy jársz-e középiskolába (rendelkezel tanulói jogviszonnyal, esetleg szakképzésben tanulói vagy felnőttképzési jogviszonnyal), vagy sem, tanultad-e azt a tantárgyat a középiskoládban, amiből érettségizni szeretnél, illetve az is, hogy milyen típusú érettségi vizsgát kívánsz letenni. Lejjebb megtalálod a különféle lehetőségek részletes leírását.

Jelentkezési határidő

Évente kétszer szerveznek érettségi vizsgákat; május-júniusban és október-novemberben. A tavaszi (május-júniusi) vizsgaidőszakra a jelentkezési határidő az adott év február 15. napja. Az őszi (október-novemberi) vizsgaidőszakra a határidő szeptember 5. napja. Ha a dátumok esetleg munkaszüneti napra esnének, akkor a határidő a fenti dátumokat követő első munkanap lesz. A jelentkezést a jelentkezési határidő után visszavonni vagy megváltoztatni nem lehetséges.

Vizsgadíj

Vizsgadíjat attól függően kell fizetned, hogy középiskolába jársz-e, milyen típusú érettségi vizsgát teszel, és hogy hányadszorra mész el az adott tantárgyból (Reméljük, ez utóbbira nem fog sor kerülni.). Ha fizetned kell, akkor egy darab középszintű érettségi vizsga díja az adott évre érvényes minimálbér 15%-a, amely 2024-ben 40.000 Ft felfele kerekítve. Egy darab emelt szintű érettségi vizsga díja az adott évre érvényes minimálbér 25 %-a, amely 2024-ben 67.000 Ft. A vizsgadíjak befizetése a kormányhivatalokban beszerezhető postautalványon (postai sárga csekk), banki átutalással, esetleg a középiskolában befizetve történhet. Az érettségi vizsgadíj banki befizetéséről az Oktatás Hivatal honlapjáról lehet tájékozódni.

Érettségi szintek és vizsgatárgyak

Az érettségiket a közép- és emelt szinten teheted le, illetve számos érettségi tantárgy közül választhatsz. Az érettségivel kapcsolatos általános információkat itt nem részletezzük, de az előbbi szövegre kattintva elérheted ezeket.

Középiskolai tanuló rendes érettségi vizsgája

Ha még magyar (magyar oktatási rendszerű) középiskolában tanulsz, és a középiskolai tanulmányaid végén szeretnél életedben először érettségizni, az az úgynevezett rendes érettségi vizsgát letenni, akkor a következő alapszabályok vonatkoznak rád:

A középiskolai tanulmányaid az érettségi és az utolsó év végi jegyeid kivételével le kell zárnod, és a közösségi szolgálatot szintén teljesítened kell.

Ha a középiskoládban nem tanították neked az érettségi tantárgyat, amiből érettségizni szeretnél, akkor az érettségit megelőzően osztályozó vizsgát kell tenned egy másik középiskolában, ahol a tantárgyat tanítják.

A tavaszi vizsgaidőszakban csak a saját középiskoládban (vagy szakképző intézményedben) jelentkezhetsz. Jelentkezési lapot az iskoládban fogsz kapni, és ott is kell kitöltve leadnod. Az érettségivel kapcsolatos információkat szintén az iskolád fogja biztosítani a számodra.

Az őszi vizsgaidőszakban nem minden iskola szervez érettségit. Amennyiben a te iskolád sem, akkor valamelyik, a vizsgaszervezésre kijelölt középiskolában kell leadnod a jelentkezésed. A kijelölt iskolák listáját augusztusban teszi közzé az Oktatási Hivatal.

Nem kell vizsgadíjat fizetned.

Középiskolai tanuló előrehozott érettségi vizsgája

Ha még magyar (magyar oktatási rendszerű) középiskolában tanulsz, a középiskolai tanulmányaid alatt szeretnél előrehozott érettségi vizsgát letenni életedben először egy bizonyos tantárgyból, akkor a következő alapszabályok vonatkoznak rád:

Ha gimnáziumban (vagy szakgimnáziumban) tanulsz, akkor általában a 10. évfolyamos tanéved tavaszi vizsgaidőszakától mehetsz el először vizsgázni idegen nyelvekből, digitális kultúrából vagy olyan tantárgyakból, amelyeknek az oktatása már befejeződött az előrehozott érettségi előtt. (Pontosabban megfogalmazva az utolsó tanévedet megelőző második tanév tavaszi vizsgaidőszakától, ami általában a 10. évfolyamos éved, mivel minden valószínűség szerint a 12. évfolyam végén fejezed be a gimnáziumot.)

Ha technikumba tanulsz, akkor magyarból, matematikából és történelemből legkorábban a 12. évfolyamod végén, a tavaszi vizsgaidőszakban érettségizhetsz. Idegen nyelvekből, illetve olyan tantárgyakból, amelyeknek a teljesítetted az előírt követelményeit az érettségi előtt, először 11. évfolyamod őszi vizsgaidőszakában tehetsz le érettségi vizsgát.

A közösségi szolgálatot nem kell teljesítened az előrehozott érettségihez.

A középiskolai tanuló rendes érettségi vizsgájához hasonlóan a tavaszi vizsgaidőszakban csak a saját középiskoládban jelentkezhetsz. A jelentkezési lapot és minden, az érettségivel kapcsolatos információt az iskolád fogja biztosítani a számodra.

Ha az iskoládban szerveznek őszi érettségi vizsgákat, akkor szintén a saját iskoládban kell jelentkezned. Ha az iskolád nem szervez érettségit az őszi vizsgaidőszakban, akkor valamelyik, a vizsgaszervezésre kijelölt középiskolában kell leadnod a jelentkezésed. Az Oktatási Hivatal augusztusban teszi közzé a kijelölt iskolák listáját. A saját iskoládnak igazolást kell kiállítani, hogy a feljebb részletezett, az előrehozott érettségihez szükséges feltételeket teljesítetted, és az igazolást csatolnod kell a jelentkezési laphoz.

Nem kell vizsgadíjat fizetned.

Középiskolai tanuló más típus érettségi vizsgái

Ide több érettségi vizsgatípus és eshetőség tartozik, amelyek jóval ritkábban fordulnak elő mind a rendes és előrehozott érettségi vizsgák. Mivel a különböző vizsgatípusokra és eshetőségekre külön-külön is viszonylag bonyolult szabályok vonatkoznak, itt ezeket nem részletezzük, de rövid leírást és linket, ahol a részletes információk elérhetőek, adunk magáról a vizsgatípusról vagy az eshetőségről.

Szintemelő érettségi vizsga

A szintemelő vizsga a középszinten egy adott tantárgyból sikeresen letett érettségi vizsgának az előszöri megismétlése emelt szinten. A meghatározásból következően szintemelő érettségi vizsga csak az emelt szinten tehető le. Amennyiben még középiskolába jársz, vizsgadíjat nem kell fizetned.

Javító és pótló érettségi vizsga

A javító és pótló érettségi vizsgát akkor kell tenned, ha valami szerencsétlenség történt a tanulmányaid végén vagy az érettségi alatt (például megbuktál). Javító érettséginek a vizsgázónak felróható okból meg nem kezdett, megkezdett, de be nem fejezett vagy sikertelen érettségi megismétlését nevezik. Pótló érettséginek a vizsgázónak fel nem róható okból meg nem kezdett, vagy megkezdett, de be nem fejezett érettségi megismétlését nevezik. Az első javító és pótló érettségi vizsga ingyenes, amennyiben még középiskolába jársz.

Külföldi vagy külföldi rendszerű középiskolai tanuló

Ha külföldi vagy külföldi oktatási rendszerű középiskolának tanulója vagy, akkor csak az utolsó évfolyamod évében jelentkezhetsz előrehozott érettségi vizsgára. A kormányhivatalokon keresztül kell jelentkezned, amelynek a pontos részleteit egy picivel lejjebb megtalálod. Annyi különbség van csak a lentiekhez képest, hogy a jelentkezésedhez mellékelned kell a középiskolai bizonyítványodnak azon oldalainak a másolata, amely igazolja a középiskolai tanulmányaidnak érettségihez szükséges érdemjegyeit. További különbség lehet, hogy kiskorú vizsgázó esetén a jelentkezési lapon szükség van mindkét szülő vagy gondviselő aláírására is. Érettségi vizsgadíjat fizetned kell.

Középiskolába már nem járó és érettségi bizonyítvánnyal rendelkező érettségiző

Ha rendelkezel érettségi bizonyítvánnyal, és már nem jársz középiskolába (nem rendelkezel már ott tanulói jogviszonnyal), akkor a következő alapszabályok érvényesek rád:

Bármelyik érettségi tantárgyból vizsgázhatsz, függetlenül attól, hogy tanultad-e a tantárgyat régebben a középiskoládban, vagy sem.

Többfajta típusú érettségi vizsgát is tehetsz; kiegészítő, szintemelő, ismétlő, pótló és javító érettségi vizsgát.

A közösségi szolgálatot nem kell teljesítened.

Érettségi vizsgadíjat fizetned kell.

Az érettségire a kormányhivatalokon keresztül jelentkezhetsz. Ezt egyrészről megteheted az Érettségi Elektronikus Jelentkezési Lappal az Ügyfélkapun keresztül, ha már 18. életévedet betöltötted. Külön kell az Ügyfélkapura regisztrációt elintézned, amennyiben nem rendelkezel felhasználó névvel hozzá. Postai úton, személyesen és e-papír formában az Ügyfélkapun keresztül is bejúthatod a jelentkezésed, amelyhez az Oktatási Hivatal jelentkezési lap kitöltő nyújt segítséget. A lapkitöltő általában csak egy hónappal a jelentkezési határidő előtt válik elérhetővé.

Ha az Érettségi Elektronikus Jelentkezési Lappal jelentkezel, az online felület világos utasításokat fog adni, hogy milyen dokumentumokat szükséges benyújtanod.

Postai úton vagy az Ügyfélkapun e-papíron keresztül történő jelentkezésnél az alábbi dokumentumok szükségesek:

a.) az Oktatási Hivatal jelentkezési lap kitöltő alkalmazás segítségével kitöltött, lementett és kék tollal aláírt jelentkezési lap

b.) érettségi bizonyítvány olvasható másolata

c.) a vizsgadíj befizetését igazoló banki átutalási vagy postautalvány bizonylat.

d.) esetlegesen az érettségi bizonyítványt kiegészítő tanúsítvány(ok), mentességet igazoló dokumentum(ok)

Személyes jelentkezés esetén nem feltétlen kell a jelentkezési lapot kitölteni, de valamilyen személyazonosságot igazoló dokumentumot (személyikártya, jogosítvány vagy útlevél) vinned kell a kormányhivatalba.

Középiskolába már nem járó, de érettségi bizonyítvánnyal nem rendelkező érettségiző

Ha nem rendelkezel érettségi bizonyítvánnyal, de már nem jársz középiskolába (nem rendelkezel már ott tanulói jogviszonnyal), akkor a rád vonatkozó alapszabályok nagyon hasonlóak a feljebb részletezett alapszabályokhoz, amelyek az érettségivel rendelkező és már középiskolába nem járó érettségizőkre vonatkoznak. A legjelentősebb különbség az, hogy a jelentkezésednél a fentieken kívül szükség lehet még az eredeti törzslapkivonat, ami a sikertelen vizsgaeredményeket tartalmazza. A választható vizsgatípusok szintén eltérőek; rendes, szintemelő, pótló és javító érettségi vizsgát tehetsz.